zaterdag, 26 november 2022
spot_img
HomeGemeenteAfscheid (oude) raad en twee Koninklijke Onderscheidingen

Afscheid (oude) raad en twee Koninklijke Onderscheidingen

Toespraak door burgemeester Nauta ter gelegenheid van het afscheid van de gemeenteraad op 29 maart 2022 in het gemeentehuis van Hof van Twente

We sluiten vanavond een raadsperiode van vier jaar met elkaar af. In de raadszaal die ons zo vertrouwd is, maar twee jaar lang noodgedwongen vervangen werd door onze huiskamers of werkkamers en onze computers. Twee jaar lang onvoldoende contact met elkaar, niet kunnen zien hoe de ander nu echt reageert op de interruptie of op een bijdrage. Twee jaar lang geen politieke arena en verscherping tussen coalitie en oppositie. Twee jaar lang geen nazit om daarna weer goed met elkaar verder te kunnen.

Raadswerk is al niet makkelijk, maar het werd zo steeds ongemakkelijker. Het valt niet te ontkennen dat de coronaperiode heeft geleid tot onnodige spanningen binnen de raad en tussen de raad en het college. Was het daar maar bij gebleven. Onze gemeente kreeg een tweede crisis te verduren. De hack legde alles plat en heeft forse sporen nagelaten. Tussen raad en college en in ons huis. De financiële aderlating die dat tot gevolg had, maakte de sporen nog dieper.

Als uw voorzitter werd het leiden van vergaderingen een statische aangelegenheid, waarbij het belangrijker werd om iedereen digitaal het woord te gunnen, dan om een debat in goede banen te leiden. Waarbij de kwaliteit van besluitvorming nog nadrukkelijker moest worden bewaakt, maar het vaak leek of procedures belangrijker waren dan inhoud. Veel energie kregen we er allemaal niet van. Ik weet niet hoe het u is gesteld, maar met een volle raadszaal zoals vanavond, komt die energie weer snel terug. Dit is de zetel van onze lokale democratie. De gemeenteraad als hoogste orgaan. Het politieke debat terug op de vloer waar het hoort.

Maar het is ook een avond waarin het besef doordringt dat u met elkaar onvoorstelbaar veel heeft gedaan. Ontelbare voorstellen besproken of het nu ging om zorg, om jeugdhulp, om ouderenzorg. Om de aankoop van grond voor nieuwe wijken en woningen. Om bestemmingsplannen die weer lucht gaven aan onze inwoners. Om veiligheid en ICT beleid. Om onderhoudsniveau van onze openbare ruimte of ruimte voor onze agrariërs. U heeft het allemaal besproken en vaak mocht ik namens u afhameren. Onze gemeente staat daardoor bekend als een open, ondernemende en actieve gemeente waar het goed wonen, werken en recreëren is. Als beste werkgever. Als gehackte organisatie die daarover als eerste volkomen open was en anderen hielp om gewapend te zijn tegen digitale criminaliteit. Als raad die al een eind op weg is om zich klaar te maken voor de omgevingswet.

Misschien hebben we dat niet altijd zo gevoeld en past het ons niet om trots op onszelf te zijn. Maar het is ons gelukt om twee crises tegelijk het hoofd te bieden. En dat kon alleen omdat het belang van onze inwoners altijd voorop stond, ondanks alle spanningen, ondanks de afnemende energie. Als raad en ook college en huis mag u daar best trots op zijn. Dat er nog genoeg te doen is, is ook duidelijk. Een nieuwe raad en een nieuw college gaan door en leren hopelijk van de lessen uit het verleden. Om daarmee het kloppende en gezonde hart van onze lokale democratie te kunnen blijven. Dat vergt onderhoud, passie en respect voor ieders mening en elke stem. Maar daarover morgenavond meer.

Inmiddels bent u eraan gewend dat ik u op alfabetische volgorde vraag of u aanwezig bent. Het leek mij goed om voor vanavond hetzelfde te doen, maar ditmaal hoeft u niet “aanwezig” te roepen. En in twee gevallen zal ik afwijken van deze ordening. U merkt gauw genoeg waarom.

De heer Onno Bordes. U komt terug in de nieuwe raad. We hoeven dus niet verstoken te blijven van uw deskundigheid en gevoel voor detail. Als altijd gedegen en goed voorbereid ontgaat u zelden een detail. Uw volksvertegenwoordigende rol neemt u zeer serieus, soms iets te, want het algemeen belang dienen gaat aan het einde van elke dag toch voor en dat schuurt soms.

De heer Riekele Bijleveld. Ook u komt terug en daardoor zullen wij uw kennis over het duurzaamheidsdossier ook niet hoeven missen. Als voorzitter zie ik dat u af en toe op uw tong moet bijten om toch nog niet even een belangrijk feit te vermelden. Toch bent u zeker een bedachtzaam mens dat overziet en reflecteert.

Mevrouw Mirjam Doeschot komt eveneens terug in onze raad. Helaas hebben wij u afgelopen periode langdurig moeten missen vanwege ziekte, maar het is fijn dat u met hernieuwde energie weer aan de slag bent en ook uw deskundigheid weer zult kunnen inzetten.

De heer Andre Elbert. Gelukkig hoeven wij uw gortdroge en rake commentaren niet te missen. Met onderbrekingen 4 periodes lid van deze raad. In 1998 begonnen in Diepenheim. Na invoering van het dualisme in 2003, kwam er weer een plek vrij, om het daarna weer 2 periodes zonder uw kennis van het boerenleven te moeten doen. Maar nu alweer twee periodes in de raad. Persoonlijk ben ik er sowieso blij mee, want doordat u altijd eerst de koeien moet melken, begon het presidium op een christelijke tijd.

Mevrouw Hanneke van Groningen. Niet altijd vooraan in de rij met sprekers, maar altijd een gedegen inbreng. Voor u waren de verkiezingen best spannend. U wist heel goed dat de kans op een directe zetel in de nieuwe raad gering zou zijn, ondanks een verkiesbare zevende plek op de kandidatenlijst, En inderdaad werd u door twee collega’s met voorkeursstemmen ingehaald. Maar als wij afgaan op het persbericht, zeg ik maar niet “vaarwel”, maar tot “gauw ziens”. Voor u naast de bloemen ook een mooie borrelplank met streekproducten.

De heer Johnny Hagreis. Het waren een paar fantastische paar maanden. Ik vind het dapper om zo in het diepe te springen en ook nog te blijven drijven, met goed voorbereidde inbrengen. We zien elkaar helaas niet terug op een zetel in deze raadszaal, maar zeker wel in Goor! Ook voor u een pakket met streekproducten, weliswaar wat kleiner van omvang.

De heer Herman Kalter, wij zien u zeker terug. Sinds 2014 maakt u deel uit van deze raad en bent u tevens fractievoorzitter van de SP. Bovendien bent u lid van de provinciale staten van Overijssel. U staat bekend om uw scherpe tong en niet malse commentaren op het handelen van het college en uw collega’s in de raad. Maar al die scherpte is terug te voeren op uw niet aflatende strijd om het beter te doen en te maken voor uw kiezers en de minderbedeelden in onze samenleving. Die strijd is bij u, zelfs nu u alleen bent, in goede handen.

Mevrouw Anita Leeftink. U bent in 2019 de heer Buschers opgevolgd toen hij om gezondheidsredenen het raadslidmaatschap moest neerleggen. Ik weet dat u het niet altijd makkelijk heeft gehad in de politieke arena, omdat mensen nu eenmaal anders over zaken kunnen denken. Helaas zien wij u niet terug. Ik wens u het allerbeste en dank u voor al het werk dat u heeft gedaan.

De heer Arjan Mulder. Uw eerste raadslidmaatschap was van korte duur. U verving mevrouw Doeschot tijdens haar zwangerschapsverlof in 2015. Enkele maanden later en na de verkiezingen in 2018 mocht ik u opnieuw installeren. Uw financiële en controllers kennis komt u in de raad goed van pas. Wel gericht op behoorlijk wat detail. Dat strookt niet altijd met de algemeen controlerende rol, maar is altijd wel gedegen. U zet deze taak vast met verve voort in de nieuwe raad.

De heer Bennie Nijenhuis, onze nestor. Deze eer blijft u houden en daarmee ook de dagen in juni als u het college van B&W vervangt als zij naar het VNG Congres is. Ik wil niemand op ideeën brengen, maar in die dagen moet u dus bij de heer Nijenhuis zijn.

Ik heb zelden iemand zo zien glunderen als u tijdens de verkiezings- avond, want u mag direct samen met 4 collega’s verder.

Mevrouw Yvonne Nijhof, fractievoorzitter van de grootste fractie in de raad. Dat zal niet altijd eenvoudig zijn, want zoveel hoofden, zoveel zinnen. Na een politieke loopbaan op provinciaal niveau, trad u in 2014 toe tot onze raad. Morgen breekt een derde termijn als lid van deze raad aan en kunnen we blijven profiteren van uw kennis op het zorgdomein en op agrarisch terrein. Ik vind het nog steeds jammer dat het werkbezoek aan uw bedrijf en de barbecue niet zijn doorgegaan door corona.

De heer Andre Pierik. U weet wat het is om afscheid te nemen van de raad, want het is niet de eerste keer. Ik vrees dat dit vanavond wel meer definitief is. Ook u had het niet altijd makkelijk in zo’n grote fractie. Uw kennis op het terrein van milieu toezicht en handhaving zat u af en toe ook in de weg, zeker na de wording van de omgevingsdienst. Maar u wist zich daar wel mee te redden. Ik wens u alle goeds en wij zien elkaar ongetwijfeld nog.

De heer Eric Raanhuis. Een herkenbare docent in onze raad. En ook nog eens een techneut. Dat betekende goed voorbereidde inbrengen die ook nog eens gedegen werden uitgelegd. En dat betekende dat u af en toe de wenkbrauwen moest fronzen bij een vraag die uiteraard nooit dom was. U keert helaas niet terug in de raad. Het ga u goed.

De heer Theo Reijnders, u keert helaas ook niet terug in onze raad. Nu heeft u voldoende te doen in het dagelijks leven, waardoor u soms ternauwernood de start van de raadsvergadering haalde. Uw inbrengen waren kort en krachtig, een zakenman waardig. Het overkwam mij meer dan eens dat ik pas na een tijdje de kern van het betoog kon volgen, zo rap was die inbreng. Dank voor de deskundigheid, het meedenken en alle goeds.

De heer Fred Rijkens. U maakt sinds 2006 deel uit van de raad. Vanaf morgen breekt voor u de vijfde periode als fractievoorzitter aan. Een geduchte debater die af en toe te graag zijn gelijk bevestigd wil zien, maar ook altijd probeert om de politieke arena te laten bruisen. Het zal blijven bruisen en wij zullen uw onmiskenbare sociaaldemocratische gevoel en geluid niet hoeven missen. Ik wens u wel een goede bril, want raadswerk kent vele kleine lettertjes.

Mevrouw Hannie Rohaan. U kwam in de raad na het vertrek om gezondheidsredenen van de heer Hendrik Kottelenberg. Vorig jaar overleed hij helaas. U bent een waardig vervanger voor hem gebleken. Ook als vicevoorzitter van de raad doe ik nooit vergeefs een beroep op u en kan ik altijd goed met u sparren. Sociaal zeer begaan en altijd paraat, zelfs in moeilijke privé omstandigheden. U gaat door in een grotere fractie en wie weet wat u wacht.

De heer William Sanchez. Vier jaar geleden verwelkomden wij een nieuwe fractie in onze raad. Groen Links met u als enige vertegenwoordiger. Het valt niet mee om zo het raadswerk, naast een drukke baan en jong gezin, goed te kunnen verrichtten. Dat geldt overigens voor meerderen onder u. Maar u heeft het goed gedaan en staat inmiddels bekend om uw kennis op het terrein van duurzaamheid en uw passie om altijd iets te doen dat het welzijn van mensen bevordert. Uw initiatief voor het bankje dat nu voor ons gemeentehuis staat is alom omarmd. In de aanloop naar de verkiezingen koos u ervoor u aan te sluiten bij de nieuwe partij In Beweging. Met drie zetels in de raad heeft deze nieuwe partij een heel knappe prestatie geleverd, maar voor u is het helaas niet voldoende om terug te keren in de raad. Het ga u goed!

>

Mevrouw Belgin Sayin. Met voorkeursstemmen kwam u vier jaar gelden in onze gemeenteraad. Altijd enthousiast, altijd goed voorbereid. Uw gezicht sprak soms boekdelen op uw plek vlak naast het spreekgestoelte, maar u gaf altijd een inbreng die helder en onderbouwd was. Ik vind het jammer dat u zich niet verkiesbaar heeft gesteld. Deskundige vrouwen zijn zo hard nodig voor een noodzakelijke balans. Ik zal u ook missen bij Kleurrijk in de Hof. Het ga u heel goed.

De heer Edwin Scheperman. Ondanks een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst is er op dit moment toch geen raadszetel voor u beschikbaar vanwege voorkeursstemmen voor twee lijstvolgers. Uw inbreng, zelfs uit verre oorden, was altijd luid en duidelijk. U draaide er nooit om heen, liet weten wat u ervan vond en hield niet van ellenlange debatten. We weten niet hoe het loopt, maar laten we voor nu dan ook geen “vaarwel” zeggen, maar wellicht “tot ziens”.

Mevrouw Apollonia Sligman. U keert terug in onze raad en daardoor hoeven wij uw mooie dictie niet te missen. Het zal ongetwijfeld komen door een culturele achtergrond, maar u spreekt luid, prachtig articulerend, waardoor de luisteraar en ook concurrent wel moet luisteren naar uw betoog. Bovendien verrast u ons elke keer met een nieuw montuur, wat de kracht van uw betogen slechts onderstreept.

Mevrouw Coby Titshof. Samen met fractievoorzitter Rohaan en partijgenoot Nijenhuis, besloot u zich opnieuw kandidaat te stellen voor een nieuwe raadsperiode. Het raadswerk verricht u eigenlijk al sinds 1994, destijds voor de gemeente Stad Delden. Van 2006 tot 2014 werd uw raadsperiode onderbroken door uw wethouderschap en daarna een soort van time-out. Tijdens die periode kreeg u een groot verlies te verwerken, het onverwachte overlijden van uw echtgenoot Dick. Desondanks heeft u zich voor de verkiezingen van 2014 opnieuw kandidaat gesteld en met steun van uw dochter Merel dit ook tot een succes weten te maken. Fijn dat ik u morgen opnieuw mag installeren in de nieuwe gemeenteraad.

De heer Herman Wevers. Na een periode van vier jaar raadslidmaatschap komt vanavond aan uw raadswerk een einde. Tijdens deze periode heeft u niet alleen het raadswerk gedaan, maar was u ook namens deze raad lid van het presidium van de Twente Raad. Het is een bewuste keuze om niet verkiesbaar te willen zijn. Ik dank u voor uw inbreng in zowel deze raad als de Twente Raad en het ga u goed.

De heer Arjan Zandvoort. In 2014 in de raad gekomen en sindsdien de belangen van de agrariërs in onze gemeente gediend. Een man van niet teveel woorden, maar als ze worden gezegd, zijn ze raak. Dat is toch een eigenschap van onze agrariërs, bedenk ik mij net. Ook de komende vier jaar zult u zich weer met evenveel passie en kennis inzetten, dat weet ik zeker.

Ik had u gezegd dat ik de alfabetische volgorde niet helemaal zou aanhouden. Er moet nog afscheid worden genomen, van twee speciale raadsleden. Twee fractievoorzitters.

Mevrouw Bruins, beste Gerda. Sinds 1999 raadslid, eerst in de toenmalige gemeente Markelo. De politiek is u met de paplepel ingegoten. Een vader die wethouder in Markelo is geweest. Een broer lange tijd in de provinciale politiek. In Tubantia van 4 december 2021 las ik een mooi artikel over u. “Mijn vader liet mij altijd zijn algemene beschouwingen uittypen. Veertien jaar was ik. Tijdens de raadsvergaderingen zat ik op de publieke tribune, omdat ik niet alleen wilde typen, maar ook wilde weten hoe het afliep. Die betrokkenheid is al die jaren niet minder geworden, alleen maar groter.

Sinds de gemeentelijke herindeling in 2001 maakt u deel uit van de gemeenteraad Hof van Twente en bent u bovendien al die jaren ook fractievoorzitter voor de VVD fractie.

U heeft ervoor gekozen u niet herkiesbaar te stellen voor de onlangs gehouden verkiezingen. Na 23 jaar is het voor u mooi geweest. U heeft al die jaren heel veel tijd gestoken in uw raadslidmaatschap en het fractievoorzitterschap. U heeft uw taak met verve verricht. Ik heb veel waardering voor uw kritische houding, maar ook voor de signalen die u gaf als zich ergens problemen zouden kunnen voordoen of voordeden. U bent een verbinder en een kartrekker. U nam initiatief voor gezamenlijk overleg. Praten met en niet praten over.

De gangen en de raadszaal worden stiller. Al van verre was uw onmiskenbare stem en schaterlach te horen. De nazit zal minder gezellig worden, om nog maar te zwijgen van de raadsexcursies.

Mevrouw Bruins, beste Gerda, 23 jaar raadslidmaatschap is niet niks. Het zal wennen zijn om niet dagelijks meer met de politiek bezig te zijn. Ik ken een wethouder die dat nu al kan bevestigen. Maar als geboren en getogen Markeloër blijf je ongetwijfeld betrokken bij wat er speelt in onze gemeenschap. En inmiddels is ook de volgende generatie, in persoon van dochter Elles, actief in de politiek.

Niet alleen de gemeente, maar ook de gemeenschap die wij hier samen zijn, is jou veel dank verschuldigd. Ik vind het bijzonder eervol dat ik jou namens Zijne Majesteit de Koning mag melden dat je bent benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd en graag een welverdiend applaus voor Gerda Bruins.

Mevrouw Olde Reuver of Briel, beste Alice, uw politieke loopbaan begon gelijktijdig met die van de heer Elbert in de gemeenteraad van Diepenheim. Na ongeveer een jaar werd u benoemd tot wethouder in de gemeente Diepenheim en heeft u ook uw steentje bijgedragen aan de gemeentelijke herindeling van de vijf voormalige gemeenten. Na een onderbreking van ruim 9 jaar stelde u zich verkiesbaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in 2010. Met succes.

U heeft als fractievoorzitter uw sporen verdiend. U staat erom bekend dat u zich tot in de puntjes voorbereid op elke raadsvergadering en met precisie uw commentaar op de voorstellen naar voren brengt. Bij tijd en wijle brengt u portefeuillehouders tot wanhoop wanneer u kunt aantonen dat er tegenstrijdigheden in een voorstel zitten of u net die ene vraag stelt waarop geen direct antwoord te geven is. Uiteraard kan een dergelijke detaillering ook een valkuil vormen voor een raadslid dat op de hoofdlijnen dient te controleren, maar u werd dat nooit kwalijk genomen. Bovendien bent u bekend komen te staan als iemand die weliswaar specialisaties heeft, maar ook op breed terrein haar inbreng kan leveren.

Voor uw raadslidmaatschap gedurende, bij elkaar opgeteld bijna 15 jaar, mag ik u namens Zijne Majesteit de Koning eren met een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Van harte gefeliciteerd en ook voor mevrouw Olde Reuver of Briel graag een warm applaus.

Geachte aanwezigen, lieve mensen, U zit te popelen om te feliciteren, dat voel ik. Ik dank ook u, want zonder thuisfront kunnen raadsleden nooit hun werk doen. Het thuisfront is geduldig, is verdraagzaam en is trots. Dank daarvoor. Graag dank ik nogmaals de vertrekkende raadsleden voor hun werk en inzet. Ik zal u gaan missen, maar weet dat ik u echt nog wel ga zien.

En nu is het tijd voor felicitaties en sluit ik dit formele deel van de vergadering.

Vorig artikel
Volgend artikel

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Gemeente

Laatste Nieuws