dinsdag, 28 maart 2023
spot_img
HomeLifestyleAndré Adolfs voor behoud gezond verstand in waterschap Rijn en IJssel

André Adolfs voor behoud gezond verstand in waterschap Rijn en IJssel

Markelo – Op woensdag 15 maart vinden de verkiezingen voor de Provinciale Staten en de waterschappen plaats. Markeloer André Adolfs doet namens de BBB mee aan de waterschapsverkiezingen voor het waterschap Rijn en IJssel en staat op de vierde plaats op de kandidatenlijst.

Als inwoner van Nederland heb je belang bij goed waterbeheer en daar betaal je voor. Waterbeheer heeft invloed op hoe we wonen, werken en recreëren. Daarom worden één keer in de vier jaar verkiezingen georganiseerd waarin jij meebeslist over de samenstelling van het waterbestuur in jouw waterschap.

Een waterschap beheert het oppervlaktewater en grondwater. Het water moet veilig, schoon, niet te droog en niet te nat zijn. Dat doen ze door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken, sloten en rivieren. Zodat je daarin fijn kunt werken, wonen en recreëren. Ook houden ze onze dijken veilig.

De inwoners van Markelo hebben te maken met twee waterschappen: waterschap Rijn en IJssel en waterschap Vechtstromen. Het grootste gedeelte van Markelo valt onder het waterschap Rijn en IJssel. Ruwweg valt het gebied ten zuidoosten van de stationsweg – Stokkum en ten noordoosten van autobedrijf Dijkstra onder Waterschap Vechtstomen. Dit komt doordat de waterschappen georganiseerd zijn naar de waterstromen, zoals bij voorbeeld de Schipbeek en de Regge.

André Adolfs vindt dat het waterschap zich moet focussen op de kerntaken die in de waterwet staan: het voorkomen van schade aan waterstaatswerken (veilig water), de zorg voor het watersysteem (voldoende en niet te veel water), zorgen voor het zuiveren van rioolwater (schoon water). Daar waar mogelijk kunnen deze taken worden aangevuld met andere (landschappelijke) activiteiten. Een duidelijke focus op de kerntaken van het waterschap, zodat deze uitgevoerd kunnen worden tegen zo laag mogelijke maatschappelijke kosten.

André Adolfs is de stem van het zuiden van Overijssel in het waterschap Rijn en IJssel dat grotendeels in de provincie Gelderland ligt.

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 12 34 56 78

Lifestyle

Laatste Nieuws