woensdag, 7 december 2022
spot_img
HomeNieuwsHof van TwenteCollege pleit voor beleidsbemiddeling bij keuze woonwagenlocatie

College pleit voor beleidsbemiddeling bij keuze woonwagenlocatie

Om te komen tot een locatiekeuze voor woonwagenstandplaatsen, stelt het college aan de gemeenteraad voor om de lijn van beleidsbemiddeling voort te zetten. Uit de eerste verkennende gesprekken, blijkt dat er voldoende basis is om samen te komen tot een definitieve locatiekeuze, zowel bij de woonwagenbewoners als bij de omwonenden van de vijf beoogde locaties.

Doorgaan met beleidsbemiddeling heeft gevolgen voor het proces: als de gemeenteraad instemt met het voorstel, dan wordt een besluit over een locatie genomen als de gesprekken zijn afgerond. Dat is naar verwachting eind 2021. De gemeenteraad vergadert op 29 juni over dit voorstel.

Op 13 april 2021 heeft de raad het voorstel aangenomen om vijf mogelijke locaties nader uit te werken en in de vergadering van 22 juni 2021 een voorstel te doen voor één of meerdere locaties. Omwonenden van de vijf locaties zijn vervolgens geïnformeerd over het proces en de locaties. Dat heeft tot reacties geleid uit de verschillende buurten, onder andere dat mensen zich overvallen voelen. Ook vanuit de raad is aandacht gevraagd voor participatie. Mede om deze reden heeft de raad budget vrijgemaakt om gedegen invulling te geven aan participatie als onderdeel van een zorgvuldig ruimtelijk proces.

Gemeente Hof van Twente wil dat zowel omwonenden als woonwagenbewoners prettig kunnen wonen. Met dat doel heeft een externe bemiddelaar tussen 24 mei en 8 juni 2021 verkennende gesprekken gevoerd met omwonenden en woonwagenbewoners. De gesprekken gaven inzicht in de zorgen, behoeftes, standpunten en belangen van de betrokken partijen. Uit de gesprekken werd ook duidelijk dat bij de partijen een basis is om er samen op een goede manier uit te komen. Daarom stelt het college voor om de lijn van beleidsbemiddeling voort te zetten.

Raadsvergadering

Dit onderwerp wordt behandeld in de raadsvergadering van 29 juni. Door corona vindt de raadsvergadering digitaal plaats. U kunt de vergadering volgen via de website van de gemeenteraad: https://gemeenteraad.hofvantwente.nl. De vergadering start op 29 juni om 19.30 uur, dit onderwerp is agendapunt 10.

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Laatste Nieuws

Lifestyle