dinsdag, 7 februari 2023
spot_img
HomeGemeenteCollege vraagt gemeenteraad om vijf mogelijke woonwagenlocaties uit te werken

College vraagt gemeenteraad om vijf mogelijke woonwagenlocaties uit te werken

Op vijf plekken in Goor mogelijkheden voor woonwagenstandplaatsen 

Hof van Twente – Gemeente Hof van Twente heeft onderzoek gedaan naar locaties die geschikt kunnen zijn als woonwagenstandplaats. Op vijf plekken in Goor ziet de gemeente mogelijkheden voor woonwagenstandplaatsen. Het college voert daarmee de opdracht uit van de raad om voor 1 mei onderzoek te doen naar mogelijke locaties en deze aan de gemeenteraad voor te leggen.

Op basis van enkele uitgangspunten en randvoorwaarden zijn er vijf locaties in Goor waar een woonwagenstandplaats mogelijk kan zijn. Het college heeft die locaties maandag jl.  aangeboden aan de gemeenteraad met het voorstel om deze nader uit te werken, zodat de raad in juni een keuze kan maken voor één of meer definitieve locatie(s). De gemeenteraad vergadert hierover op 13 april aanstaande.

Locatieonderzoek

Voor het locatieonderzoek is eerst gekeken wat er nodig is voor een woonwagenstandplaats. Daarna zijn randvoorwaarden opgesteld, zoals: is er een woonbestemming mogelijk, is de locatie in eigendom van woningcorporatie Viverion of de gemeente en is de locatie op relatief korte termijn te ontwikkelen. Dat heeft geleid tot vijf mogelijke locaties:

  • – Dr. Schaepmanstraat – Het gaat hier om een braakliggende woningbouwlocatie waar nu een tijdelijk hondenuitlaatveld en een speelplek zijn.
  • – Meidoornstraat / Oude Haaksbergerweg – Deze locatie ligt braak, met als doel woningbouw. In de structuurvisie Goor 2025 staat dat hier woningbouw kan komen.
  • – Voormalige Puntdakschool – De voormalige Puntdakschool staat op de hoek van de Coornhertstraat en de Pieter Langendijkstraat.
  • – Voormalige zwembadlocatie – De voormalige zwembadlocatie aan de Merelstraat- Gruttostraat ligt momenteel braak. Deze locatie staat op de planning om te ontwikkelen voor woningbouw in het kader van het project TSB – Op Stoom.
  • – Gorterweg / Wheedijk – Dit terrein is momenteel een speelplek en hondenuitlaatveld.

Nader uitwerken samen met Viverion

Het college stelt de gemeenteraad voor deze locaties verder uit te werken samen met woningcorporatie Viverion. De gemeente bekijkt daarbij onder andere of een woonwagenlocatie inpasbaar is in de omgeving, wat de kosten zijn en of de plek past bij de wensen van woonwagenbewoners. Hieruit zal duidelijk worden welke locatie(s) meest geschikt lijkt/lijken om te ontwikkelen. Op 22 juni zal de gemeenteraad de resultaten hiervan bespreken en besluiten of die locatie(s) ontwikkeld wordt / worden. Bij die ontwikkeling betrekken we ook de omwonenden.

Gemeenteraadsvergadering

Meer informatie over het locatieonderzoek vindt u in de vergaderstukken van de gemeenteraad. Die staan op de website https://gemeenteraad.hofvantwente.nl > vergadering 13 april 2021. De raadsvergadering is op 13 april vanaf 19.30 uur live te volgen via een live stream op de website van de gemeenteraad en via Hofstreek (radio, TV en www.hofstreek.nl).

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Gemeente

Laatste Nieuws