woensdag, 8 februari 2023
spot_img
HomeNieuwsMarkeloDorpsraad Markelo teleurgesteld in coalitiepartijen CDA, Gemeente Belangen en VVD

Dorpsraad Markelo teleurgesteld in coalitiepartijen CDA, Gemeente Belangen en VVD

Markelo – De dorpsraad is teleurgesteld over de uitkomst van de meningvormende avond van de gemeenteraad van afgelopen dinsdag. Het gewijzigde actualiserende bestemmingsplan Markelo stond geagendeerd, met als onderdeel de mogelijke uitbreiding van ABZ. De coalitiepartijen CDA, Gemeente Belangen en VVD hebben aangegeven wel te kunnen instemmen met deze wijziging, hetgeen door de dorpsraad als zeer teleurstellend is ervaren. Dit temeer omdat een van de belangrijke actiepunten uit het coalitieakkoord 2022-2026 van dezelfde partijen is, het verplaatsen van de ABZ fabriek uit de kern van Markelo.

De oppositiepartijen In Beweging, PvdA, D66 en SP hadden wel grote moeite met deze wijziging van het bestemmingsplan.

Medewerking verlenen aan de aanpassing/modernisering van ABZ betekent volgens de dorpsraad dat het bedrijf gefaciliteerd wordt om langer op die plek in het centrum van Markelo te blijven zitten. Bovendien betekent elke investering van het bedrijf in modernisering en/of uitbreiding dat verplaatsing daarmee duurder wordt en dus moeilijker te verwezenlijken. Als de gemeente echt serieus werk wil maken van verplaatsing van dit bedrijf, dan is de eerste concrete stap volgens de dorpsraad, ervoor te zorgen dat het bedrijf niet continu in staat wordt gesteld om te moderniseren.

De dorpsraad heeft op 10 maart jl. een gesprek gehad met twee leden van Gedeputeerde Staten, namelijk Roy de Witte (CDA) en Monique van Haaf (VVD) over de pittige brief die de dorpsraad had gestuurd naar Gedeputeerde Staten en Provinciale Staten van de Provincie Overijssel. In deze brief heeft de dorpsraad steun gezocht om de provincie als ‘partner’ te omarmen voor het vraagstuk verplaatsing ABZ. Ook het college van B&W heeft hetzelfde verzoek gedaan aan de Provincie. In goed overleg met de Provincie is afgesproken dat 12 oktober a.s. de commissie Ruimte en Water, die over het verzoek van de dorpsraad en de gemeente gaat, op “bezoek” komt in Markelo. In dit overleg zullen gemeente en dorpsraad het podium krijgen om hun visie over de verplaatsing van ABZ nader toe te lichten. Insteek zal zijn om in het nieuwe coalitieakkoord 2023-2027 van Provinciale Staten (2023: verkiezingen Provinciale Staten) financiële middelen gereserveerd weten te krijgen, als bijdrage in de verplaatsing van ABZ.

Zowel ABZ als de gemeente hebben eerder aangegeven dat zij allebei bereid zijn om de ‘portemonnee’ te trekken voor de bedrijfsverplaatsing. Met de provincie als ‘partner’ komt de bedrijfsverplaatsing volgens de dorpsraad zeer dichtbij. Ofwel we liggen daarmee op ‘koers’ geeft de dorpsraad aan. Echter door het huidige standpunt van het college van B&W en de coalitiepartijen CDA, Gemeente Belangen en VVD wordt deze koers in belangrijke mate verstoord.

Van de gemeente wil de dorpsraad graag vernemen wat de stand van zaken is met betrekking tot de eigen ondernomen stappen van ABZ om tot de gewenste bedrijfsverplaatsing te komen. Dit temeer zij zelf ook hebben aangegeven bereid te zijn om tot bedrijfsverplaatsing te komen.

Opmerkelijk is dat alle fracties vanuit de gemeenteraad, ten tijde van het politiek café, allemaal hebben aangegeven dat men voor bedrijfsverplaatsing is. De opstelling van de CDA, Gemeente Belangen en VVD afgelopen dinsdag in de gemeenteraad kan dan ook als zeer teleurstellend worden genoemd.

Cruciaal is de vraag volgens de dorpsraad of sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Vanuit de Structuurvisie e.d. is een dergelijk bedrijf niet in het dorpshart van Markelo gewenst. In essentie is de visie van de gemeente dat er op termijn geen toekomst is voor ABZ in het centrum van Markelo. De dorpsraad heeft al meermaals betoogd dat de aanwezigheid van ABZ de leefbaarheid van het dorp ernstig beperkt en dat daardoor ontwikkelingsmogelijkheden worden gedwarsboomd. Zo lang het bedrijf ABZ door de gemeente comfort wordt geboden, zal er van die kant geen ‘sense of urgency’ worden gevoeld om mee te gaan in de voorstellen van de verplaatsing.

De dorpsraad zal dan ook de komende maanden bij alle raadsfracties blijven aandringen om goed stil te staan bij de consequenties van een eventueel besluit september a.s. in de gemeenteraad om mee te gaan met het verzoek van het bedrijf om het bouwvlak aan te passen. In de ogen van de dorpsraad is dit helaas al te vaak gebeurd.

Samenvattend wil de dorpsraad het in gang gezette proces richting de provincie eerst doorzetten en wenst dat ook de coalitiepartijen CDA, Gemeente Belangen en VVD opschuiven richting het standpunt van de oppositiepartijen, wat tevens het standpunt is van de dorpsraad. Ofwel ga als gemeenteraad niet akkoord met de uitbreiding van ABZ. Dit vraagt om visie, durf en lef! De dorpsraad houdt het volste vertrouwen dat ook de coalitiepartijen CDA, Gemeente Belangen en VVD tot dit inzicht zullen komen.

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Laatste Nieuws

Lifestyle