dinsdag, 7 februari 2023
spot_img
HomeZorg‘Er zijn voor de mensen die sterven’

‘Er zijn voor de mensen die sterven’

Hof van Twente – In één zin de doelstelling van de Stichting Leendert Vriel. Ook binnen de gemeente Hof van Twente is deze stichting al tientallen jaren actief. Ruim 20 vrijwilligers zetten zich in voor wat palliatieve terminale thuiszorg heet. Zij ondersteunen mensen die thuis willen sterven in hun vertrouwde omgeving, te midden van hun eigen herkenbare spulletjes, omringd door de mensen die ze liefhebben.

De stichting Leendert Vriel heeft in het begin van de 70-er jaren van de vorige eeuw zijn oorsprong in Enschede. De 28-jarige Fons van Lier krijgt te horen dat hij ongeneselijk ziek is. Na vijf jaren weet hij dat zijn einde nabij is en geeft hij te kennen thuis te willen sterven. Zijn vrouw organiseert hulp waardoor er bij toerbeurt bij de patiënt gewaakt wordt. Het verhaal van de ernstige zieke man en zijn stervensproces is opgetekend door een journalist van het Algemeen Dagblad. Als naam voor de hoofdpersoon werd een pseudoniem gebruikt: Leendert Vriel.

De vrouw van Leendert Vriel is na het overlijden van haar man doorgegaan met het organiseren van begeleiding voor stervende mensen en hun naasten. Eerst in Twente en later is dat uitgerold over heel Nederland waarbij alle lokale/regionale organisaties zijn verenigd in de Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg (VPTZ).

Doelstelling van de stichting Leendert Vriel is aandacht, tijd en steun te verlenen aan mensen in hun laatste levensfase en hun naasten. In de praktijk komt het er vaak op neer dat vrijwilligers waken bij stervenden. Op deze manier krijgt de directe omgeving de tijd om af en toe te rusten in een periode die alleen al door de vele emoties bergen energie kost. De strikt medische handelingen worden overgelaten aan de professionals maar er zijn voor betrokkenen, het luisterend oor en het verrichten van hand- en spandiensten betekenen veel in deze situaties.

Elke lokale Leendert Vriel-organisatie heeft een eigen coördinator. Hij of zij is de spil in het web van de vrijwilligers. De coördinator ontvangt een aanvraag voor ondersteuning van de zieke, de familie of medische professionals. Meestal is de zorg binnen 24 uur geregeld en aan deze inzet zijn geen kosten verbonden. De coördinator kijkt ook om naar het wel en wee van de vrijwilligers en houdt indien nodig contact met artsen en professionele zorgorganisaties. Vrijwilligers hoeven geen medische achtergrond te hebben. Belangstelling voor de medemens, een luisterend oor, doorpakken en zelfstandigheid zijn kernbegrippen. Natuurlijk is er een kennismakingsgesprek met mensen die zich als vrijwilliger aanmelden en zijn er introductiecursussen. De coördinator evalueert ook de inzet van de vrijwilligers.

Leendert Vriel in de Hof van Twente is altijd op zoek naar mensen die zich willen inzetten voor de medemens, vooral wanneer deze medemens kwetsbaar is en dringend hulp nodig heeft. De ervaring leert dat de vrijwilligers veel voldoening ervaren bij hun inzet

Wilt u meer weten over de inzet van de stichting Leendert Vriel Hof van Twente, wilt u zich melden als vrijwilliger of wilt u een beroep doen op hun inzet, bel dan met 06-1288 4477.

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Zorg

Laatste Nieuws