dinsdag, 29 november 2022
spot_img
HomeNieuwsGeen ja/ja sticker in Hof van Twente

Geen ja/ja sticker in Hof van Twente

Bij de vaststelling van de afvalstoffenverordening in de gemeenteraad was de vraag of het zinvol zou zijn om uit oogpunt van duurzaamheid een Ja/Ja-sticker voor reclamefolders in te voeren. In de modelverordening van de VNG is de Ja/Ja sticker als optie opgenomen maar het college kiest ervoor om de Ja/Ja sticker niet op te nemen in de afvalstoffenverordening.

Voorkeur college

De voorkeur van het college gaat uit naar het handhaven van het huidige systeem (Nee/Nee en Nee/Ja stickers). Om u als raad mee te nemen in de diverse mogelijkheden en keuzes die er zijn, lichten we die in deze raadsbrief toe.

Rekening houden met voorwaarden raad

In de raadsvergadering is afgesproken om de voor- en nadelen van de verschillende stickers op een rijtje te zetten. Daarbij heeft de raad ook aangegeven dat rekening gehouden moet worden met lokale bedrijven. Ondervinden zij nadeel wanneer minder reclamefolders worden verspreid? Ook moet rekening gehouden worden met de rol die verenigingen hebben bij het inzamelen van oud papier. Verenigingen krijgen geld voor het inzamelen en vullen van de oud-papier containers.

Huidig systeem

In het huidige systeem met de Nee/Nee of Nee/Ja sticker maak je bewust de keuze voor geen reclame. Daar is dan wat moeite voor nodig. De sticker moet worden aangevraagd of opgehaald in het gemeentehuis. Geen sticker betekent dan dat je folders en lokale kranten krijgt, Nee/Ja betekent dan dat je alleen lokale kranten krijgt en Nee/Nee betekent dat je dan geen ongeadresseerde post meer krijgt, dus geen folders en geen lokale kranten. Dus:

Geen sticker: Nee/Ja sticker: Nee/Nee sticker:

Het Ja/Ja systeem

wel reclame en ook huis-aan-huisbladen geen reclame en wel huis-aan-huisbladen geen reclame en geen huis-aan-huisbladen

Bij het Ja/Ja systeem is het andersom. Daar moet je moeite doen om reclame te krijgen. De Ja/Ja sticker kan opgehaald worden bij een winkel maar wordt vaak ook al meegestuurd met de reclamefolders door de bedrijven die de folders verspreiden, op het moment dat het Ja/Ja systeem wordt ingevoerd. Een Ja/Ja sticker betekent dat je folders en lokale kranten krijgt. Heb je geen ja/ja sticker dan betekent dat geen folders, maar wel de lokale kranten. Je kunt bij dit systeem niet kiezen voor helemaal geen ongeadresseerde post. Dus:

Geen sticker: geen reclame wel huis-aan-huisbladen Ja/Ja sticker: alles (reclame en huis-aan-huisbladen)

Resultaat Ja/Ja stickers

De invoering van de Ja/Ja sticker levert op dat er minder reclamefolders bezorgd worden. Dus een verlaging van de hoeveelheid oud papier. De effecten zijn echter heel verschillend. In de grote steden is het effect groot, tot soms wel 50% minder oud papier. In plattelands- gemeenten, ook hier in de regio, is het effect veel kleiner. Daar is afname van oud papier ongeveer 10 tot 15% (bijvoorbeeld bij Rijssen-Holten waar Ja/Ja sticker is ingevoerd).

Oorzaak verschillen

Verklaringen voor de verschillen tussen de grote steden en plattelandsgemeenten zijn de aanwezigheid van hoogbouw waar minder ruimte is voor afvalopslag. Ook zijn in grote steden vaak meer allochtone inwoners die geen behoefte hebben aan reclame omdat ze het Nederlands minder of niet begrijpen.

In de plattelandsgemeenten wordt meer lokale reclame verspreid, er is meer lokale gebondenheid. Vaak wordt de lokale reclame samen met het huis-aan-huis blad verspreid. Uit overleg met het Hofweekblad en de verspreider bleek dat zij de folders zo gericht mogelijk verspreiden. De ondernemers die hier gebruik van maken zijn daarover tevreden.

Oud papier levert geld op

Het meeste oud papier wordt door verenigingen, scholen en kerken in Hof van Twente ingezameld. Zij krijgen hiervoor een vast bedrag per kilo. Dit levert een mooie bijdrage aan de verenigingskas en is vooral vaak noodzaak als er geen subsidie wordt ontvangen en de contributie niet te hoog mag oplopen.

Tendens afname oud papier

Landelijke tendens is dat de hoeveelheid papier in huishoudens afneemt. Daarnaast vindt er een verschuiving plaats van papier naar karton waardoor het gewicht van oud papier afneemt. De verwachting is dat de hoeveelheid oud papier de komende jaren blijft afnemen omdat diverse winkelketens minder of geen folders meer uitgeven (digitale reclame). Nog een reden waarom er minder oud papier in de vorm van folders komt is dat het steeds moeilijker is om bezorgers te vinden.

Folderbranche werkt aan nieuw systeem

Begin 2020 was er een nieuwsbericht dat de folderbranche zelf werkt aan een nieuw systeem (https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/nederland/artikel/5282079/digitaal-systeem- vervangt-nee-ja-stickers-voor-op-de-brievenbus) Helaas is niet bekend wat de stand van zaken hiervan op dit moment is.

Invoering Ja/Ja sticker vergt raadsbesluit, handhaving en communicatie

Voor de invoering van de Ja/Ja sticker is een raadsbesluit nodig (aanpassen afvalstoffen- verordening). Ook moet vastgelegd worden hoeveel reclame het huis aan huis blad mag bevatten (om te voorkomen dat het een reclamefolder wordt met hier en daar een inhoudelijk artikel). Hier zal dan ook controle op moeten plaatsvinden en indien nodig ook handhaving. Daarnaast is een communicatiecampagne nodig zodat onze inwoners goed geïnformeerd worden.

Alternatief: promoten van Nee/Ja sticker

In plaats van het veranderen van het systeem kan ook de Nee/Ja sticker meer gepromoot worden. Dit systeem is al bekend bij onze inwoners. Door meer communicatie en het makkelijker verkrijgbaar maken van de Nee/Ja sticker levert dit naar verwachting hetzelfde resultaat op als het invoeren van de Ja/Ja sticker.

Conclusie

Gezien de voor- en nadelen van beide systemen gaat de voorkeur van het college uit naar het handhaven van het huidige systeem. Wel willen we onze inwoners meer bewust maken van de mogelijkheid om folders te weigeren met de Nee/Ja sticker. Dit willen we doen bij een volgende nieuwsbrief over afval, in het voorjaar van 2023.

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente,
de secretaris, de burgemeester,

drs. D. Lacroix drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Laatste Nieuws

Lifestyle