donderdag, 30 maart 2023
spot_img
HomeGemeenteGemeente en Viverion ronden samenwerking Het Gijmink af

Gemeente en Viverion ronden samenwerking Het Gijmink af

Gemeente Hof van Twente en woningcorporatie Viverion ronden de samenwerking voor de gezamenlijke wijkvernieuwing van Het Gijmink A in Goor af. Na bijna 16 jaar slopen, grond saneren, inrichten, herbouwen en heroriënteren, is een prachtige nieuwe wijk ontstaan en een multifunctioneel centrum midden in de wijk. Gemeente en Viverion hebben het afsluitende document 9 februari samen ondertekend.

Omvang project

Voor de wijkvernieuwing werd in 2006 een begin gemaakt met de sloop van ruim 500 woningen. De gemeente en Viverion hebben in het Gijmink samen met de provincie Overijssel een oppervlakte van 12 hectare vervuilde grond gesaneerd. Na de herinrichting van de openbare ruimte heeft Viverion, in tien fasen bijna 250 huur- en koopwoningen teruggebouwd.

Villa 70

Met het oog op een sterk hart heeft Viverion in 2010-2011 midden in de wijk een multifunctioneel gebouw gerealiseerd. In dit gebouw zijn nu de Openbare Daltonschool
‘t Gijmink, de gymzaal, het buurthuis en de kinderopvang voor de wijk ondergebracht. Na een prijsvraag onder de wijkbewoners kreeg het mooie gebouw met huisnummer 70 de naam ‘Villa 70’.

Vraag naar sociale woningen is veranderd

Sinds 2004, toen de gemeente en Viverion de samenwerking voor de wijkvernieuwing startten, zijn de inzichten over de vraag naar sociale woningbouw in Het Gijmink gewijzigd. Van de oorspronkelijke Gijminkbewoners zijn veel minder mensen teruggekeerd naar de nieuwe woningen dan verwacht. Ook is de behoefte aan huurwoningen in Goor afgenomen, aldus Viverion. Bovendien zorgt de wettelijke eis van ‘passend toewijzen’ dat Viverion haar woningen aan een veel kleinere en specifiekere doelgroep mag toewijzen dan voorheen. Er wordt ook gestreefd naar meer differentiatie in de wijk. Mede daarom hebben Viverion en ons college besloten om af te zien van verdere ontwikkeling van sociale woningbouw in het Gijmink en om een aantal locaties vrij te geven voor projectontwikkeling.

Directeur-bestuurder van Viverion Tonita Garritsen: “Het is een mooie wijk geworden waar het goed wonen is. We hebben in dit project uitstekend samengewerkt met de gemeente. Ik heb het volste vertrouwen dat ook nieuwe ontwikkelaars dat gaan ervaren.”

Nieuwe situatie

Door de verkoop van de bouwpercelen door Viverion worden in Gijmink A nog 4 locaties door de nieuwe ontwikkelaar(s) bebouwd. Ook realiseert Aveleijn een nieuw zorgcomplex. Ook komt de aanmerking ‘tijdelijk groen’ voor 3 eerder geplande bouwlocaties in Het Gijmink te vervallen. Deze locaties blijven definitief groen (waarin ook de aanleg van parkeerplaatsen mogelijk is). Zo komt bijvoorbeeld in de J.M. de Bruijnstraat een locatie in het bezit van de gemeente en blijft de huidige inrichting behouden.

Gemeente aan tafel met Viverion

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Gemeente

Laatste Nieuws