dinsdag, 7 februari 2023
spot_img
HomeNatuurIn de Twickelse bossen is meer te zien dan alleen maar bomen

In de Twickelse bossen is meer te zien dan alleen maar bomen

Terug in de tijd met natuurkenner en natuurfotograaf Han Brinkcate

Het ‘Hofweekblad’ heette toen ‘Deldens Weekblad’, Aflevering 19, 21 maart 1991

Verleden keer heb ik het gehad over zangvogels die wij kunnen aantreffen in en om weilanden en bouwlanden. Maar zo vroeg in het voorjaar komen hier ook een groot aantal weidevogels voor. Weidevogels is de alleen in onze taal bestaande verzamelnaam voor vogels als kievit, wulp, grutto, scholekster, kemphaan, tureluur en bijvoorbeeld de watersnip. Vogels die bij voorkeur broeden in laaggelegen graslanden. Veel van deze vogels broeden dan ook in ons land. De bekendste van deze vogels is wel de kievit (zie foto). Een ‘natuurverschijnsel’ dat steevast elk voorjaar in de kranten wordt gemeld is de vondst van het eerste kievitsei. Voor veel mensen is het onbegrijpelijk waarom in Nederland het rapen van kievitseieren nog is toegestaan. In Belgie is deze vogel het hele jaar door volledig beschermd, net als in bijna alle andere West–Europese landen. Nu is zo’n datum van het eerste kievitsei natuurlijk erg willekeurig. Een uit de band springend kievitsvrouwtje kan de statistiek al aardig verstoren. Ik ben eens gaan informeren bij een vogeltrekstation en inderdaad konden ze mij een zeer nauwkeurig beeld geven van het tijdstip waarop de gemiddelde kievit begint te broeden. Ten behoeve van het onderzoek naar de vogeltrek werden en worden overal in het land grote aantallen vogels geringd, waaronder zeer veel kieviten. Als de kuikens van deze weidevogels uit het ei kruipen, worden ze door hun ouders binnen een etmaal van het nest weggeleid. Dankzij hun fraaie schutkleur zijn ze daarna in de begroeiing nauwelijks meer te vinden. De meeste kuikens moeten dus wel op hun geboortedag geringd worden. Daarom geven deze ringdata zo’n goed inzicht in de broedtijd. Toen men bezig was met de verwerking van deze gegevens hebben ze iets heel merkwaardigs ontdekt; in de afgelopen 20 jaar zijn zowel de kievit als de grutto veel vroeger gaan broeden. Dat wil zeggen, ze spelen dus in op de moderne landbouwmethodes, waarbij door kunstmest en ontwatering het gras vroeger gaat groeien. Hierdoor is het weiland ook eerder geschikt als broedplaats voor deze weidevogels. Jammergenoeg is dit staaltje van aanpassing niet helemaal volmaakt, want het gras groeit toch sneller, bijgevolg graast het vee al in de wei en daveren de machines al door het hooiland als daar nog volop jonge weidevogels zitten. Veel landbouwers, die de nesten met eieren vinden, markeren deze en houden zo rekening met hun landbouwwerkzaamheden (dit is natuurlijk een goede zaak). En dan in juni zie je de kieviten alweer in troepen bij elkaar. Dan is het broedseizoen afgelopen. Vaak zie je in deze troepen ook jonge kieviten, herkenbaar aan de eigenwijze korte kuif en lichte spikkels op de rug. In elk geval kunnen wij stellen dat de kievit zijn voorjaarszaken graag bijtijds heeft geregeld. Er zijn in de loop der jaren heel veel vrijwilligers (vaak in verenigingsverband) die de boeren assisteren bij het opzoeken en markeren van weidevogelnesten. Al deze vrijwilligers krijgen van mij een hele grote pluim: chapeau. 

Voor meer natuur kunt u ook kijken op www.hanbrinkcatenatuurfotografie.nl, of op www.hofweekblad.nl onder de button natuur.

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Natuur

Laatste Nieuws