zondag, 29 januari 2023
spot_img
HomeNatuurIn de Twickelse bossen is meer te zien dan alleen maar bomen

In de Twickelse bossen is meer te zien dan alleen maar bomen

Terug in de tijd met natuurkenner en natuurfotograaf Han Brinkcate

Het ‘Hofweekblad’ heette toen ‘Deldens Weekblad’

Aflevering 23, 17 april 1991

In het water, waar de amfibieën  hun eieren leggen, komen ook een groot aantal waterplanten voor. Deze planten zijn op de een of andere wijze aangepast aan dit natte element. Er zijn daarbij vele mogelijkheden, die weer te maken hebben met de manier van groeien in, op, of aan het water. Het maakt ook nog verschil of dat water stilstaat of stroomt. Maar ook de chemische samenstelling is van groot belang. Dit houdt in dat de flora in meren, plassen, sloten, vaarten en moerassen een grote verscheidenheid hebben aan vormen en soorten. Moeras en waterplanten oefenen op hun beurt weer een werking uit op het landschap en het water. Voortdurend vindt er een wisselwerking plaats tussen het water en de vegetatie. Op veel plaatsen in Nederland is de invloed van de mens zeer sterk merkbaar, vaak met nadelige gevolgen voor de natuurlijke rijkdom en kwaliteit van het water. Vaak sticht men in waterrijke gebieden reservaten waarin de natuur tot op zekere hoogte haar gang kan gaan. Hier kan men zien hoe de veenvorming en de verlandingsprocessen verlopen. Bij de processen zijn de water– en moerasplanten de sturende factoren. Het is een fascinerende gedachte dat planten in een onderlinge wisselwerking in staat zijn een landschap volkomen te veranderen. Open water verdwijnt en wordt bos. Waterplanten zijn onmisbaar voor het voortbestaan van dierlijk leven in het water. Deze plantengroei dient als schuilplaats, voedsel, paarplaats, kraamkamer en regulator van het zuurstof en koolzuurgehalte van het water. Verschillende groepen water– en moerasplanten blijken elk een eigen relatie met het water te hebben. Als het een moeras betreft is het van belang te weten hoe vaak en hoe lang het hele gebied onder water staat of juist aan de oppervlakte uitdroogt. Als het om een oeverplant gaat dan is de bodemgesteldheid en de steilheid van de oever belangrijk. Zo kent elk groeimilieu, elk plekje zijn eigen soorten, die juist daar goed kunnen leven. Enkele plantensoorten zijn zelfs ‘aanwijzers’ voor bepaalde invloeden, deze noemt men wel indicatorplanten. Evenals andere planten moeten ook de waterplanten voedsel opnemen en ademhalen, maar hierover een andere keer meer. Mijn conclusie 30 jaar later; we hebben nog steeds niets geleerd omtrent het leven in sloten, plassen en vaarten. We gaan gewoon midden in de zomer sloten, plassen en vaarten opschonen door zoveel mogelijk waterplanten te vernietigen, met hierbij vele salamanders, kikkers, insecteneitjes en larven en ga zo nog maar even door. Dit moet en kan toch anders?     

Helaas is het in verband met de coronamaatregelen nog steeds niet mogelijk om lezingen te houden, hopelijk wordt dit gauw beter, daar ik inmiddels een heleboel aanvragen binnen heb gekregen.                                                                          

Voor meer natuur kunt u ook kijken op www.hanbrinkcatenatuurfotografie.nl, of op www.hofweekblad.nl onder de button natuur. 

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Natuur

Laatste Nieuws