zondag, 4 december 2022
spot_img
HomeNieuwsHof van TwenteKoninklijke Onderscheiding voor Hannie en Rob Rohaan

Koninklijke Onderscheiding voor Hannie en Rob Rohaan

Hieronder leest u de speech van Burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel voor het echtpaar Hannie en Rob Rohaan, tijdens een extra raadsvergadering op 17 mei in het gemeentehuis van Hof van Twente:

Beste Hannie, de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022 had een voor jou partij toch wat verrassende uitkomst. Maar liefst 3006 stemmen met tot gevolg twee extra zetels in de raad. En dat notabene na op een andere wijze campagne gevoerd te hebben. Geen flyers uitdelen op de weekmarkten maar de
handen uit de mouwen in speeltuinen en dergelijke.
Deze verkiezingsuitslag veroorzaakte dat het roer even geheel om moest bij jou en je fractiegenoten. Opeens was GemeenteBelangen qua omvang de tweede fractie in de gemeenteraad en al snel kwamen jullie aan de onderhandelingstafel. Nagedacht
over een wethouderskandidaat hadden jullie eigenlijk niet voor de verkiezingen. Maar snel schakelen is jou niet vreemd…
Zojuist heeft de raad ingestemd met jouw benoeming tot wethouder van Hof van Twente. Na 14,5 jaar is zojuist een einde gekomen aan jouw raadslidmaatschap van
Hof van Twente. Hannie, eind maart bij het afscheid van de oude raad mocht ik je al even kort toespreken en stipte ik aan dat jij lid werd van de gemeenteraad van Hof van Twente vanwege het vertrek van de heer Hendrik Kottelenberg. December 2007 hebben we het dan over. Hij moest om gezondheidsredenen zijn werkzaamheden als raadslid
neerleggen en de lat lag hoog om hem op te volgen. Maar jij bent een waardig vervanger voor hem gebleken. Door het raadslidmaatschap heb jij je nevenactiviteiten die je daarvoor verrichtte geleidelijk aan afgebouwd maar je sociale bewogenheid is er zeker niet minder om geworden.
Samen met echtgenoot Rob en jullie kinderen hebben jullie ook een intens zware periode beleefd tijdens de ziekteperiode van jullie dochter Marissa, in de periode dat jullie echt afscheid van haar moesten nemen en in de moeilijke tijd daarna. Het verlies is nog altijd groot.
En plotsklaps werd onlangs jullie schoonzoon Rick ook heel ernstig ziek. Nog maar 32 jaren jong en grote onzekerheid of hij het wel zou redden. En of dat nog niet genoeg zorgen gaf, werden ook nog eens zijn jonge kinderen ziek en kon moeder
Dorine niet met ze naar het ziekenhuis maar nam jij die taak met liefde op je. ondertussen moest er ook nog onderhandeld worden. Gelukkig had jij in Coby Titshof een goede vervanger aan de onderhandelingstafel. De situatie van Rick is inmiddels gelukkig wat gestabiliseerd maar hij kan er helaas vanavond nog niet bij zijn.
Hopelijk kon dochter Dorine het allemaal net redden om hier wel tijdig aanwezig te zijn voor deze toch wel bijzondere avond. Samen met dochter Manon met echtgenoot
Hans en zoon Mattias met echtgenote Chantal. Fijn dat jullie er zijn vanavond! En Manon, veel dank ook voor jouw hulp.

Rob, ook voor jou waren het spannende weken. De gezondheid van Rick, de zorg om dochter Dorine en haar kinderen uiteraard. En dan ook nog eens de onderhandelingspositie waarin jou echtgenote verkeerde. Het waren heftige weken met vooral grote zorgen. Dat maakte ook dat ik jou op dinsdag 26 april jongstleden niet vreugdevol in het zonnetje kon zetten tijdens de jaarlijkse Lintjesregen maar jou in een persoonlijk gesprek op mijn kamer een eervolle melding heb mogen doen. Graag ga ik daar nu nog even verder op in. Want ook de toespraak voor jou was natuurlijk al helemaal voorbereid.

Je bent al een aantal jaren leerplichtambtenaar en daarvoor financieel medewerker bij deze mooie organisatie en daarvoor gemeente Diepenheim. Naast jouw
ambtenaarschap toon jij een groot sociaal hart voor de samenleving. Al ruim 30 jaar zet jij je als vrijwilliger in diverse hoedanigheden in voor de Diepenheimse gemeenschap. Opmerkelijk vaak komt de functie van penningmeester voorbij op jouw staat van dienst. Voor zover mij bekend is geworden, bekleedde jij jouw eerste bestuurlijke functie als penningmeester voor de Diaconie van de Protestantse Gemeente Diepenheim. Naast het beheer van de financiën van de diaconie
begeleidde jij ook financieel zwakkere inwoners van het Stedeke de financiële huishouding weer op orde te brengen.

Met vier jonge kinderen op de basisschool heb jij jouw financiële kennis ook ten dienste gesteld van de voormalige Christelijke Basisschool De Gaarde in Diepenheim. Een kleine school die in 2001 ophield te bestaan vanwege het te kleine
aantal leerlingen en de aanwezigheid van openbare basisschool Stedeke in een relatief kleine gemeenschap. De wijze waarop jij als voorzitter het fusieproces met de christelijke basisschool Prins Constantijn in Goor hebt begeleid, oogstte veel waardering in die tijd. Na de fusie bleef jij nog een jaar deel uit maken van de overkoepelende vereniging christelijk basisonderwijs regio midden Twente.
In 1995 werd de 50-jarige bevrijding van Diepenheim gevierd met o.a. een Bevrijdingsloop die sindsdien iedere vijf jaar opnieuw op de agenda staat. Ongeveer
50 hardlopers halen om middernacht het bevrijdingsvuur op in Wageningen en keren in estafettevorm richting Diepenheim waar de lopers een warm onthaal staat te wachten. Jij bent weliswaar niet een van deze hardlopers maar draagt wel een heel belangrijk steentje bij aan de goede voorbereiding en een goed en veilig verloop van
de estafettetocht.
Deze bevrijdingsloop was ook de aanleiding om de Stichting Herdenkingen en Manifestaties Diepenheim in het leven te roepen. Onder de ‘paraplu’ van deze stichting worden sindsdien tal van activiteiten georganiseerd door verschillende Diepenheimers. Rob, jij beheert sinds de oprichting de financiën van de stichting en bent bij verschillende activiteiten in Diepenheim ook nauw betrokken. Jij weet
inmiddels de weg naar de juiste subsidiebronnen goed te vinden.
Datzelfde doe jij ook voor de Verkeersregelaarsgroep Diepenheim die bij activiteiten
binnen en buiten Diepenheim wordt ingezet om de verkeersveiligheid van deelnemers en weggebruikers te bevorderen en te bewaken. In 2001 bestond muziekvereniging ‘Harmonie Diepenheim’ 100 jaar en dit werd gevierd met diverse muzikale activiteiten. Ter voorbereiding van deze activiteiten werd een jubileumcommissie in het leven geroepen. Niet vanwege jouw muzikaliteit
maar vanwege jouw grote betrokkenheid bij Diepenheim en jouw financiële kennis werd jij gevraagd deel uit te maken van de jubileumcommissie. Met verve heb jij de muziekvereniging ondersteund.
Nadien hielp jij de Harmonie Diepenheim uit een ‘bestuurlijk vacuum’ door het
penningmeesterschap van de vereniging te vervullen voor de duur van zes jaar.

Een volgend jubileum diende zich aan in 2005. De viering van 900 jaar Stedeke Diepenheim. Met de voorbereidingen ervan werd eind 2003 gestart. Passend bij Diepenheim kwam een indrukwekkend, cultureel programma tot stand. De opening
vond plaats in de Diepenheimse Johanneskerk in aanwezigheid van de toenmalig Commissaris van de Koningin in Overijssel en het college van Borgmannen, de eigenaren van de voormalige havezaten Huis Diepenheim, Het Nijenhuis, Peckedam, Kasteel Warmelo en Kasteel Weldam, en Burgemeester, destijds mevrouw Ank Bijleveld. Voor deze bijzondere viering van 900 jaar Diepenheim is het jullie als organisatie zelfs gelukt de bij het Rijksmuseum Twenthe in bruikleen gegeven
borgmanbekers voor een dag terug naar Diepenheim te halen.
Als hoogtepunt van het bijzondere jubileumjaar kan de openluchtvoorstelling
“Regenwice” worden beschouwd. Een waar spektakelstuk over de historie van Diepenheim met medewerking van Toneelvereniging Ons Genoegen en ca. 60 inwoners. Huis Diepenheim vormde het prachtige decor voor de voorstelling die zes keer werd opgevoerd voor in totaal zo’n 1.000 bezoekers. Uiterst zorgvuldig heb jij de
financiën beheerd en bewaakt en stak je de handen uit de mouwen bij alle activiteiten die zich in het jubileumjaar voordeden. In 2008, ik noemde het eerder al even, werd bekend dat jullie middelste dochter Marissa ziek was en dat bleek later ook ongeneeslijk te zijn. Als gezin hebben jullie haar met veel liefde en toewijding zorg gegeven tot haar overlijden op 1 januari 2014.
In die jaren van Marissa’s ziekte en in de periode van rouw en intens verdriet daarna deed jij het begrijpelijkerwijs wat rustiger aan, ook zodat Hannie haar werk als
raadslid en fractievoorzitter zo veel en lang mogelijk kon blijven verrichten.
In die moeilijke periode, en ook nu weer, stralen jullie als gezin een bijzondere kracht uit en daar heb ik, en menigeen om mij heen, heel veel bewondering en respect voor. Het bloed kruipt waar het kan gaan en geleidelijk aan heb jij weer nevenactiviteiten opgepakt. In 2016 nam jij het voorzitter- en penningmeesterschap van de jaarlijkse
Kastelenloop Diepenheim op je. Een halve marathonwedstrijd met jaarlijks zo’n 600 deelnemers. Afgelopen zaterdag vond de meest recente editie plaats.
In datzelfde jaar 2016 kwam daar ook nog eens het secretariaat van Tafeltennisvereniging Olympia bij.

Een jaar later, in 2017, nam jij het initiatief om in samenwerking met de Stadsraad Diepenheim een doorstart te maken met ‘Deeps Nieuws’, een maandblad dat bij de inwoners van Diepenheim en omgeving gratis wordt bezorgd en een nieuwssite met
dagelijkse nieuwsmeldingen. Hannie en Rob, ik vind het bijzonder eervol dat ik jullie vanavond allebei mag verblijden met een eervolle Koninklijke onderscheiding.
Hannie, jij bent benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau vanwege ruim 14 jaar raadslidmaatschap en Rob, jouw benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau is
vanwege jouw onvermoeibare en onbaatzuchtige inzet voor onze samenleving. De Deepse samenleving in het bijzonder.
Ik feliciteer jullie allebei van harte met dit Koninklijk eerbetoon.

Foto door: Fotostudio Markelo

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Laatste Nieuws

Lifestyle