woensdag, 22 maart 2023
spot_img
HomeNieuwsHof van TwenteLintjesregen Hof van Twente

Lintjesregen Hof van Twente

De Koninklijke Onderscheidingen in Hof van Twente zijn bekend!

Hof van Twente – In de gemeente Hof van Twente hebben maandag 26 april 12 inwoners te horen gekregen dat ze een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Ze werden verrast en gedecoreerd door burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel.

Mevrouw J.W. Brunnekreeft, Goor

Mevrouw Brunnekreeft is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Samen met heel veel andere vrijwilligers in onze Hof vormt mevrouw Brunnekreeft het cement van onze samenleving. In het jaar 1991 werd in Goor de Stichting Leendert Vriel opgericht en in 2008 kwam een fusie tot stand met de Stichting Leendert Vriel Delden die ondersteuning biedt  aan terminale patiënten en hun families. Als vrijwilligster biedt mevrouw Brunnekreeft dus al 30 jaar hulp aan patiënten die in hun laatste levensfase zijn beland en aan hun naaste families. Ook is ze al 25 jaar actief vrijwilligster tijdens het jaarlijkse School- en Volksfeest en maakt ze deel uit van het Schoolfeestfonds die de taak heeft de netto- opbrengsten van rond de € 35.000,- per jaar terug te laten vloeien in de Goorse gemeenschap. Ook maakte ze jarenlang deel uit van de kerkenraad en met een groep vrijwilligers draagt ze zorg voor de wekelijkse schoonmaak van de kerk en het naastgelegen zalencentrum. Tot slot, in 2017, is een prachtige historische muziektheaterproductie uitgevoerd onder de naam ‘Stem van de Regge’ over de geschiedenis van Goor en de belangrijke betekenis van de Regge daarin.  Mevrouw Brunnekreeft werd daarvoor gevraagd als bedenker, schrijver en regisseur van de productie. Het werd een ongekend succes.

Mevrouw R. van Dam-Broeze, Goor

Mevrouw Van Dam ziet altijd om naar de mensen in haar omgeving. Zij heeft altijd veel voor onze maatschappij betekend sinds eind jaren 70 en nu is ze benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Bijna 40 jaar lang was ze een bevlogen vrijwilligster van het Rode Kruis en werd ze behalve in Goor ook daarbuiten ingezet. Bijvoorbeeld tijdens de Nijmeegse Vierdaagse en de Rolstoelvierdaagse in Delden. Een week na de vuurwerkramp in Enschede begeleidde ze bewoners van de getroffen wijk Roombeek. In de beginjaren (1978-1992) was ze twee à drie dagen per week chauffeur op de ambulance. In 2018 besloot het landelijke Rode  Kruis zich alleen nog te richten op noodhulp, evenementenhulp en het stimuleren van zelfredzaamheid. Toen besloot ze zich aan te sluiten bij de EHBO- afdeling Markelo-Diepenheim. Ook binnen de Stichting Franje is mevrouw een zeer gewaardeerd vrijwilligster.  Ze verricht verschillende mantelzorgtaken voor buren en familie.

Mevrouw A.H. Diepenbroek-Bruins, Goor

Mevrouw Diepenbroek-Bruins is een fantastische ambassadeur van en voor de wijk ’t Gijmink in Goor en is hiervoor benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Heel gebruikelijk was het in die tijd dat medewerkers van Eternit aan het einde van de werkdag/-week asbestmateriaal mee naar huis namen om op verschillende manieren te verwerken. Na het instellen van een algeheel asbestverbod in 1993 voor heel Nederland volgden in 1999 de eerste gesprekken om te komen tot sanering van de arbeiderswijk ’t Gijmink. Een Bewonerscommissie Gijmink werd opgericht waar ze lid en voorzitter van was. Deze commissie fungeerde namens de buurt als klankbord richting onder andere de gemeentelijke en provinciale overheid en de woningcorporatie. Haar kritische en constructieve inbreng was van grote waarde. Ook de rol van gastvrouw in de wijkvoorziening Villa 70 is haar op het lijf geschreven. “Anneke is altijd vrolijk en stralend, soms kritisch ook, maar vaak met een glimlach”, volgens wethouder Scholten.

Mevrouw J.J.W.H. Huistede-Ankersmid, Goor   

Vanwege haar inzet voor deze samenleving is mevrouw Huistede benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Ze verzamelt ansichtkaarten, sigarenbandjes, balpennen, suikerzakjes, Douwe Egbertspunten en nog veel meer. Regelmatig wordt alles opgehaald door een echtpaar uit Sneek. Zij verkopen het ingezamelde materiaal op beurzen en braderieën waarvan de opbrengst gaat naar de Nederlandse Cystic Fibrosis Stichting (NCFS). Ze verkoopt haar zelfgemaakte handwerkjes op marktjes en braderiën. Ook die opbrengst gaat naar de NCFS. Ze draagt zo al ruim 35 jaar haar steentje bij. Daarnaast toont ze haar creativiteit in voorheen Huize Scherpenzeel, tegenwoordig in De Stoevelaar, maar ook in Huize Heeckeren. Ze heeft een warme belangstelling voor de cliënten en is voor het zorgende personeel, een gewaardeerd vrijwilligster, zowel in De Stoevelaar als in Huize Heeckeren. Bij de handwerkmiddagen helpt ze bewoners met haak-, brei- en borduurwerkjes en ze begeleidt de cliënten van Aveleijn op maandagavond naar de Vrije Tijds Bestedings club, VTB. Tot slot is mevrouw Huistede nog vrijwilligster voor de lokale Zonnebloem-afdeling en voor vrouwenorganisatie Zij-Actief. Ze wordt omschreven als ‘Zeer betrokken, trouw, zorgzaam, altijd een helpende hand, een luisterend oor en een creatieve geest’.  Ook collecteert ze voor de Nederlandse Brandwondenstichting en Alzheimer Nederland.

De heer J.B. Leushuis, Delden

 De heer Leushuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

 Gemeente Hof van Twente is bijzonder trots op een aantal prachtige landgoederen waaronder Landgoed Twickel en De Noordmolen. In de jaren 80 werd de molen gerestaureerd en van een nieuw waterrad voorzien. Het ambachtelijke proces van het ‘olieslaan’ werd hervat als een ambachtelijke, toeristische voorziening. De Stichting Beheer Noordmolen Twickel werd opgericht. Eén van de vrijwillig molenaars van het eerste uur is de heer Leushuis. Vanwege zijn technisch inzicht en vakmanschap is hij inmiddels ruim 30

 jaar van grote waarde voor de molen en collega-vrijwilligers. In 2006 trad de heer Leushuis toe tot het bestuur van de Stichting Beheer Noordmolen Twickel. Hij heeft met zijn team vrijwillig molenaars opgeleid voor eenzelfde (dubbele) watermolen in het Duitse Lage, die ook tot Twickel behoort. Sinds 2015 is hij voorzitter van de stichting. Hij neemt nieuwe initiatieven en hoopt ooit op de herbouw van de oude korenmolen die in 1832 werd afgebroken. Ook zette hij zijn kennis, kunde en vakmanschap in als lid van de oudercommissie van de toenmalig R.K. Twickeloschool in Delden. Als bestuurslid van de toenmalige Wit Gele Kruisvereniging en Groene Kruisvereniging in Delden was hij van grote betekenis vooral tijdens het fusieproces en bij de realisatie van het Gezondheidscentrum aan de Noordwal. Dit alles speelde in de jaren 70 tot 90.

Mevrouw M.G. Ridha-Smit, Markelo

De waardevolle inzet van mevrouw Ridha Smit is beloond met een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Zij zet zich al jaren in voor de Stichting Pax Kinderhulp. Drie jaar na de bouw van de Berlijnse Muur is de ‘Actie Berlijn’ opgericht als onderdeel van vredesbeweging Pax Christi Nederland en werd later ondergebracht in Stichting Pax Christi Kinderhulp. Omdat de stichting niet meer verbonden is aan de vredesbeweging of de kerk, kreeg ze in 2004 de naam ‘Stichting Pax Kinderhulp’, voor kwetsbare kinderen, die door oorlog, natuurrampen, armoede en sociale achterstand, in moeilijke omstandigheden leven. De stichting biedt ze een onbezorgde vakantie aan bij Nederlandse vakantiegezinnen of in een groepsaccommodatie. Mevrouw Ridha is sinds 1989 betrokken bij de Stichting als medewerker en later als ‘actieleider’ in Twente. In 2005 werd ze gevraagd zitting te nemen in de landelijke werkcommissie en daar ontfermt ze zich over de kinderadministratie van ruim 750 Berlijnse kinderen. Ze onderhield nauw contact met verschillende instanties in Berlijn en ook ter plaatse in Berlijn. Zelf nam ze ook kinderen in haar gezin op en met een aantal heeft ze nog contact. In 2015 richt ze samen met echtgenoot Khalil de Werkgroep Syrische/Iraakse Vluchtelingenkinderen (WSIV) om de kinderen in de rond de 20 vluchtelingenkampen in Irak kans te geven onbezorgd kind te kunnen zijn. Khalil draagt zorg voor de transporten, Margret voor de administratieve taken en het onderhouden van contacten met sponsoren. Mevrouw Ridha heeft lange tijd als gezinsbegeleider gewerkt in voormalig Asielzoekerscentrum Klompjan in Markelo, waar ze Milda en haar zieke moeder ontmoette. Zij en Khalil meldden zich bij Jeugdzorg Overijssel om pleegouders te worden. Al snel werd een tweeling bij hen geplaatst, die al snel werd omgezet naar een permanente plaatsing omdat de zusjes Milena en Dynara het zo goed hadden bij hen. Na het overlijden van Milda’s moeder werd Milda ook opgevangen.

De heer F. Schutte en mevrouw J.W.M.S. Schutte-Lock, Goor

Meneer en mevrouw Schutte zetten zich met en afzonderlijk van elkaar in, daar waar hulp nodig is. Dit is beloond met voor beiden een benoeming tot  Lid in de Orde van Oranje Nassau. Meneer Schutte is ruim 20 jaar werkzaam geweest binnen de Universiteit Twente, als lid en vice-voorzitter van het College van Bestuur. Hij wordt nog altijd gewaardeerd vanwege zijn grote inzet, zijn voortreffelijke functioneren en vooral om zijn warme belangstelling voor collega’s, medewerkers en studenten. Ook is hij al ruim 30 jaar actief voor verschillende maatschappelijke organisaties en groepen. Hij maakte meerdere keren deel uit van het bestuur van Rotary Club Enschede en twee keer van een gezelschap dat namens ROTAPLAST, onderdeel van Rotary Nederland, afreisde naar Ethiopië voor administratieve diensten bij de uitvoering van plastisch-chirurgische ingrepen door Nederlandse artsen waarvoor hij een Paul Harris Fellow-onderscheiding kreeg en een uitzonderlijke toevoeging van een tweede saffier. Het geloof speelt een belangrijke rol in zijn leven. Binnen Universiteit Twente werd in 1990 door een studentenpredikant een studiegroep Wetenschap in spe (WIS) opgericht. Na zijn overlijden nam de heer Schutte de leidende rol als voorzitter/moderator op zich. Groot was ook zijn rol binnen de Raad van Toezicht van de huidige Protestantse Theologische Universiteit Nederland en zijn inbreng in de periode van de verplaatsing van de drie oorspronkelijke universiteiten in Utrecht, Kampen en Leiden naar Amsterdam en Groningen. Hij boog zich over de huisvesting en het bouwen van een bestendige bestuurlijke en administratieve organisatie. Ook daarna bleef hij het college van bestuur met raad en daad steunen. Bij een latere reorganisatie heeft hij zich opnieuw als kwartiermaker verdienstelijk gemaakt. Toen in 2007 een landelijke oproep werd gedaan tot hulp van vrijwilligers bij het digitaliseren van de Statenvertaling 1637 bood hij zijn diensten aan. In acht jaar tijd heeft hij aan een groot aantal digitaliseringsprojecten bijgedragen vanwege zijn kennis van de Bijbel en ICT.

Samen met echtgenote Anneke is hij nauw verbonden aan de Protestantse Hofkerk waar hij in de loop der jaren meerdere functies heeft bekleed en waar hij enorm wordt gewaardeerd om zijn bijdragen als ouderling, kerkrentmeester en secretaris en voorzitter van het college van kerkrentmeesters. Ook mevrouw Schutte zet zich al jaren in voor de protestantse gemeenschap in Goor. Ze was actief betrokken bij de verbouwing en de nieuwe inrichting van het centrum. Gedurende zes jaar oefende ze heel plichtsgetrouw de functie van scriba (secretaris) uit binnen het kerkbestuur en bij werkzaamheden in de kindernevendienst, bij het verzorgen van musicals en bij het maken van de liturgische bloemstukken. Zalencentrum De Klokkenkamp biedt sinds de verbouwing onderdak aan een kookgroep voor alleenstaanden waar ze als gastvrouw en kok fungeert. Ze leerde hier ook de Russische Anna kennen die ze onder haar hoede nam na het overlijden van haar echtgenoot en voor wie ze als vriendin, taaldocent, motivator, steun en toeverlaat fungeert. Mevrouw Schutte hielp haar bij haar rouwverwerking en haar integratieproces. Al ver daarvoor heeft ze zich ingezet om vluchtelingen die hun toevlucht tot ons land hebben gezocht, te helpen. Toen eind jaren 80 veel vluchtelingen naar Nederland kwamen, organiseerde het gemeentebestuur van Goor een aantal bijeenkomsten voor de noodzaak van opvang. Dit resulteerde in de oprichting van ‘GAST’, de Goorse Asielzoekers Stichting, bestaande uit tien vrijwilligers voor de begeleiding van de in Goor geplaatste asielzoekers en met de beschikking over acht woningen. Zo werden ze wegwijs gemaakt in hun nieuwe woonomgeving, een andere cultuur en taal. De inzet van mevrouw Schutte in de 15 jaar dat GAST heeft bestaan, was groot en waardevol. Met een gezin dat in het jaar 2000 onder haar hoede kwam, heeft ze nog altijd een intensief contact. Mevrouw Schutte heeft het hart op de goede plaats en doet vaak een stapje extra. Binnen het project De Omslag van welzijnsorganisatie Salut helpt ze inwoners hun  inkomsten en uitgaven in evenwicht te krijgen. Tot slot is ze lid van de Vrouwenprobusclub Prodonna Hof van Twente waar ze haar tweede bestuursperiode van twee jaar vervult.

De heer G.J. Tijhuis, Goor,

De heer Tijhuis is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij was in zijn werkzame leven eigenaar/directeur van Taxi Tijhuis en Tijhuis Uitvaartverzorging in Goor. Gedurende ruim 45 jaar heeft hij op een uiterst karaktervolle, plichtsgetrouwe wijze talrijke families bijgestaan in een periode van afscheid nemen. Daarnaast heeft hij een aantal maatschappelijke verdiensten ontwikkeld. Zo heeft hij ruim 30 jaar deel uitgemaakt van het bestuur van de EHBO afdeling Goor, grotendeels als voorzitter. Het huidige bestuur heeft veel waardering voor de kundigheid waarmee hij de vereniging heeft geleid. Hij was een drijvende kracht binnen de vereniging, zeker in de tijd dat de vereniging een groot aantal leden verloor doordat men via de werkgever BHV-trainingen kon volgen. Tijhuis was in 1996 mede-initiatiefnemer tot het instellen van de Vereniging van Uitvaartorganisaties in Oost Nederland, voor de regio’s Twente, Salland en een gedeelte van de Gelderse Achterhoek. Circa 10 uitvaartorganisaties zijn bij deze vereniging aangesloten. De heer Tijhuis is er vrijwel vanaf den beginne bestuurslid en sinds 10 jaar penningmeester. Als ervaren taxi-ondernemer en chauffeur trad hij in 2003 toe tot het bestuur van Veilig Verkeer Nederland Hof van Twente. Hij hielp bij verkeerstellingen en snelheidsmetingen, het verzorgen van fietskeuringen op de basisscholen en het organiseren van trainingen/cursussen. Hij steunt lokale ondernemingen door administratieve hulp te bieden aan de Stichting Hofpas. De meest recente activiteit die hij op zich heeft genomen is het voorzitterschap van kinderboerderij Het Kukelnest in Goor.

Mevrouw E.W. Toet-Woolderink Goor

Mevrouw Toet is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Opgroeiend in een sociaal en actief gezin raakte zij al vroeg maatschappelijke actief lid bij de Arbeiders Jeugd Centrale. Na verhuizingen naar Den Haag en de VS  keerde ze in 1968 met haar gezin terug in Goor en werd ze lid van de  PvDA. “Een strijdbare socialiste”, omschrijft oud-wethouder Quee haar. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 1970 werd ze gekozen in de Goorse gemeenteraad. De enige dame in een raad met 13 leden. Door het onverwachte overlijden van haar man heeft ze haar tweede periode in de gemeenteraad vroegtijdig moeten beëindigen. De zorg voor haar kinderen kreeg terecht voorrang. Nog altijd is ze actief lid van de partij en geeft ze gevraagd en ongevraagd haar mening en advies. In de jaren ’80 ontstond de wens voor een gemeenschapscentrum in Goor. In 1994 werd Verenigings- en Evenementen Centrum De Reggehof geopend en in gebruik genomen door diverse Goorse verenigingen en instellingen. In de periode van 1996 tot 2006 maakte ze deel uit van het bestuur en vertegenwoordigde ze de belangen van de lokale verenigingen die voor hun verenigingsactiviteiten oefenruimten huren in De Reggehof. Ze werd lid van het NIVON en heeft ook daarvoor het nodige vrijwilligerswerk gedaan.

De heer H.H. van Veelen, Markelo

Met zijn hulp en advies levert de heer Van Veelen al vele jaren een waardevolle bijdrage aan onze samenleving en dat is nu beloond met een benoeming tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Hij zette zich in voor de Belastingservice van vakbond FNV en voor de Ouderenvereniging Markelo en hij helpt leden van zowel de FNV als de Ouderenvereniging met het invullen van de belastingaangiften en dat al ruim 35 jaar! Ook verzorgt hij trainingen aan collega-vrijwilligers. Verder zet hij zich in bij het project De Omslag van Salut Welzijn. Cliënten worden door vrijwilligers van Salut Welzijn geholpen de financiële huishouding weer op orde te krijgen. De heer Van Veelen is één van deze waardevolle vrijwilligers. Ook binnen Examentraining Friesland staat hij bekend om punctualiteit, betrokkenheid en een zeer gedegen voorbereiding en maakt voor iedere leerling een eigen programma om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op het eindexamen.

De heer G.B. Vehof, Hengevelde

Vanwege het totaal aan verdiensten is de heer Vehof benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De heer Vehof trad op 1 april 1976 samen met broer Jos in dienst van de vrijwillige brandweer van Ambt Delden. Vanwege gezondheid en de afstand van de woning tot de kazerne besloot hij de repressieve dienst te beëindigen in 2007. Nog zo’n tien jaar is hij verbonden gebleven aan de Deldense brandweer als oefenondersteuner en in deze rol heeft hij diverse realistische oefeningen georganiseerd en geënsceneerd voor Delden maar ook voor andere regionale korpsen. Daarnaast heeft hij jarenlang een indrukwekkend beeldarchief bijgehouden en dit na zijn afscheid eind 2016 overgedragen aan zijn neef die ook zijn intrede bij de vrijwillige brandweer Delden had gedaan. Hij leverde een grote bijdrage aan het bevorderen van de brandveiligheid bij zijn werkgever HEBO Kozijnen in Hengevelde en tijdens een grote brand in 2014 in de fabriekshal hebben oefeningen geleid tot een adequaat optreden van de brandweer waardoor een grote brand is voorkomen. Directeur Norbert Kuipers is hem hier nog dagelijks dankbaar voor. Als ouder van twee volleyballende dochters heeft de heer Vehof zich de regels van de volleybalsport eigen gemaakt en zijn diensten beschikbaar te stellen aan de vereniging. Zo was hij gedurende drie seizoenen trainer/coach van een aantal jeugdteams, hielp hij bij de op- en afbouw van de volleybalvelden en heeft hij tijdens talrijke wedstrijden gefungeerd als scheidsrechter of teller. Waar zijn talentvolle dochter selectietrainingen volgde, was hij ook altijd behulpzaam. Jarenlang hielp hij met het organiseren van activiteiten voor de jeugd, van toernooien tot feestavonden en van jeugdweekenden tot het verzorgen van de maaltijd voor grote groepen. Hoogtepunt in de Hengeveldse gemeenschap is het jaarlijkse Zomerfeest in juni waar de (brand-)veiligheid ook steeds belangrijker wordt. Met zijn brandweerachtergrond en een kundig oog voor de veiligheid en brandveiligheid is de heer Vehof een belangrijke vrijwilliger voor de Stichting. Van een meer recente datum is zijn vrijwillige inzet voor Stichting Hofvogels. Als vrijwilliger draagt hij zorg voor het controleren, onderhouden, vervangen en ophangen van zo’n 50 nestkasten en het nauwkeurig registreren van broedresultaten. Voor een effectieve bestrijding van de eikenprocessierups heeft de gemeente de Stichting Hofvogels verzocht het aantal nestkasten voor de kool- en pimpelmees uit te breiden. De coördinatie hiervan is in de vertrouwde handen gesteld van de broers Gerard en Fons Vehof. Ook voor het behoud van de kerk- en steenuil in onze natuur hebben zij zich opgeworpen om de contacten te onderhouden met circa 35 erfbewoners waar nestkasten zijn geplaatst.

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Laatste Nieuws

Lifestyle