vrijdag, 30 september 2022
spot_img
HomeGemeenteMasterplan Op Stoom toont stevige ambities op het TSB-terrein

Masterplan Op Stoom toont stevige ambities op het TSB-terrein


Goor – Behoud en hergebruik van oude industriële panden voor wonen en werken. De bouw van wel 300 nieuwe woningen voor onze inwoners. En dat gelegen rondom het nieuwe stadspark van Goor. Deze mooie plannen staan in het Masterplan Op Stoom, het ambitiedocument voor het gebied van de oude Twentse Stoomblekerij. Het Masterplan laat zien wat de mogelijkheden zijn om te wonen aan het stadspark en te wonen en werken in de zogenoemde Fabriek. Het groene stadspark vormt het hart van het gebied waar ook het water van de Regge een belangrijke rol krijgt. Het college biedt het Masterplan deze week aan aan de gemeenteraad. Die vergadert hierover op 8 februari.


Het Masterplan is opgesteld door het team van landschapsarchitect en oud-Gorenaar Berno Strootman in samenwerking met de gemeente. Hierbij is de waardevolle inbreng meegenomen van onder andere de ondernemersvereniging Goor Collectief, de Denktank Op Stoom en andere partijen als het Waterschap Vechtstromen, Provincie Overijssel en Erfgoedcommissie.

Gebied in drie delen
Het masterplan verdeelt het gebied in drie delen:
• De Fabriek: de oude fabrieksgebouwen.
Deze zijn gemaakt voor de functionaliteit van de fabriek en daardoor niet een-opeen in te zetten voor wonen en ondernemen. Maar er zijn wel degelijk kansen om ze te transformeren.
Belangrijk daarbij is dat ze het verhaal van TSB blijven vertellen. Een deel van
de bestaande bebouwing willen we laten staan. Dat wordt aangevuld met nieuwbouw voor wonen en werken. De stijl moet de sfeer van De fabriek versterken.
• Stadspark voor iedereen: Het TSB-terrein heeft een groot groen gebied in een stedelijke omgeving. Dit is een uitgelezen kans voor een stadspark. Hoe dat park er precies uit zal komen te zien is voor een later moment. Het zou goed zijn als een aantal onderdelen zoals de nieuwe Stadsregge, historische elementen zoals de pomphuisjes en waterbekkens en bestaande bomen daar een plek in krijgen of houden.
• Parkranden: De parkranden gaan plaats bieden aan verschillende typen woningen. De ene parkrand is de andere niet, dus per rand moet worden bekeken wat het beste past bij dat gebied. De woningen zullen interactie krijgen met het park. Gedacht wordt aan verschillende typen woningen, zodat een levendig beeld ontstaat. De Zuidrand wordt als eerste bebouwd, met onder andere de voormalige zwembadlocatie. Daarna is de Noordrand aan de beurt.

Van Masterplan naar praktijk
Het Masterplan geeft op hoofdlijnen aan hoe het terrein ingedeeld kan worden en welk karakter het gebied zou moeten krijgen. Het plan is te vinden op de website van project Op Stoom: www.gooropstoom.nl. Wanneer het Masterplan wordt vastgesteld door de gemeenteraad, wordt dat in fasen nader uitgewerkt. Dat is bovendien het startschot voor de voorbereiding voor de eerste woningbouw van de in totaal zo’n 300 woningen. Dat begint onder andere met het bestemmingsplan van de voormalige zwembadlocatie. Ook zijn er gesprekken met ondernemers over het invullen en restaureren van de panden met historische waarde. In deze panden op de zogenoemde Fabriek is straks een mix te vinden van wonen en werken.


Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Gemeente

Laatste Nieuws