dinsdag, 7 februari 2023
spot_img
HomeGemeenteNieuwe gemeenteraad Hof van Twente geïnstalleerd

Nieuwe gemeenteraad Hof van Twente geïnstalleerd

Hof van Twente – De ‘oude’ gemeenteraad nam dinsdag 30 maart afscheid en de nieuwe raad werd woensdag 31 maart geïnstalleerd door burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel. Na het afleggen van de eed, ontving elk raadslid een prachtige bos bloemen. Nauta maakte de nieuwe en bestaande raadsleden erop attent dat de taak van een raadslid geen eenvoudige is. “Het thuisfront zal eraan moeten wennen u wat minder te zien” en “U zult vastberadenheid, moed en de bereidheid tot samenwerking moeten tonen” waren zo een paar opmerkingen die ze tijdens haar speech richtte tot de nieuwe gemeenteraad.

Op de foto ziet u in willekeurige volgorde: Burgemeester Ellen Nauta van Moorsel, Harry Scholten (CDA) en Wim Meulenkamp (VVD), en de overige raadsleden:

  • Yvonne Nijhof, Riekele Bijleveld, Mirjam Doeschot, Arjan Mulder, Eric Rikkert, Arjan Zandvoort (CDA, 6 zetels)
  • André Elbert, Merel Lugtmeier, Martine Overmeer (VVD, 3 zetels)
  • Fred Rijkens, Onno Bordes, Appolonia Sligman (PvdA, 3 zetels)
  • Hannie Rohaan, Mathijn Bomans, Bennie Nijenhuis, Coby Titshof, Rik de Valk (GB, 5 zetels)
  • Annet Rugenbrink, André de Visser (D66, 2 zetels)
  • Herman Kalter (SP, 1 zetel)
  • Mathijs Gelen, Marianne Hutten, Frank Stevens (In Beweging, 3 zetels)

Van de raadsleden die de afgelopen vier jaar (of een periode daarvan) in de raad hebben gezeten, zien we niet meer terug (niet op de foto):

Hanneke van Groningen, Johnny Hagreis, Anita Leeftink, André Pierik, Eric Raanhuis, Theo Reijnders, William Sanchez, Belgin Sayin, Edwin Scheperman, Herman Wevers, Gerda Bruins en Alice Olde Reuver of Briel.

Op 12 april a.s. zal de nieuwe raad de eerste officiele raadsvergadering houden.

Hieronder leest u de speech van burgemeester Nauta en de installatie van de raad, op woensdag 31 maart 2022:

Toespraak door burgemeester Nauta ter gelegenheid van de installatie van de gemeenteraad van Hof van Twente op 30 maart 2022 in het gemeentehuis van Hof van Twente

Het gesproken woord geldt

Geachte aanwezigen,

Wat fijn dat wij vandaag een volle raadszaal hebben. Dat betekent dat er geen coronaregels meer zijn, maar het betekent ook dat de kiezer heeft gesproken. Hoewel de opkomst lager was dan wij gewend zijn, maar gelukkig nog wel hoger dan het landelijk gemiddelde, brachten kiezers hun stem uit en lieten daarmee weten dat zij betrokken zijn bij wat er gebeurd in onze gemeente. Er zaten relatief veel jongeren bij de stembureaus en maar liefst twee leden van onze Jongerenraad mogen wij vandaag als kersverse raadsleden verwelkomen. En er was ruimte voor een nieuwe partij die gelijk 3 zetels kreeg. In beweging komt vanavond binnen en Groen Links gaat, hoewel deze partij is opgenomen in de nieuwe partij. Er is dus volop beweging en dat siert onze democratie.

Een hartelijk woord van welkom aan:

De heer Eric Rikkert

De heer Mathijn Bomans

De heer Rik de Valk

Mevrouw Merel Lugtmeijer

Mevrouw Martine Overmeer-Jansen

Mevrouw Marianne Hutten-van den Heuvel

De heer Mathijs Gelen

De heer Frank Stevens

De heer André de Visser

Mevrouw Annet Rugenbrink

Zoals gezegd zijn er ook zorgen en het is goed om die op een avond als vanavond te benoemen. De lage opkomst baart zorgen. Ruim 16.000 inwoners hebben hun stem uitgebracht, ruim 56 procent. Maar dat is wel het laagste opkomstpercentage sinds het ontstaan van onze gemeente in 2001. Ruim 11 procent minder. In de landelijke analyses die al zijn gemaakt en nog zullen komen, worden meerdere redenen voor dit verval aangedragen: De sociaaleconomische situatie en de groeiende kloof tussen rijk en arm, het verlies in vertrouwen in de overheid dat is toegenomen na de toeslagenaffaire en het gasdebacle in Groningen, het te grote beroep op zelfredzaamheid van mensen, een overheid die niet alles wat op haar bordje wordt gelegd kan waarmaken, gemeenten als uitvoerders van rijksoverheid beleid.

Het zal allemaal een deel van de waarheid zijn. Feit is dat lokale politici zich ermee zullen moeten redden. Sterker nog, zij zullen er iets aan moeten gaan doen. Want dat het tij moet worden gekeerd, is iedereen wel duidelijk.

Landelijke en lokale politiek zijn steeds meer verbonden. Hoe vaak horen wij lokale politici niet verzuchten dat zij last hebben van alle zaken die in Den Haag niet goed gaan. En sijpelt er ook niet wat van die manier van omgaan met elkaar door vanuit de Tweede Kamer naar de raadszaal? Misschien vindt u dat dit niet zo is, of op zijn minst dat het hier echt wel meevalt. Is dat zo? We beseffen inmiddels ook dat dualisme niet hét medicijn voor alle kwalen is. Dat er ook nieuwe vormen van samenwerken moeten worden gevonden, zoals bijvoorbeeld een raadsagenda of een raadsakkoord. Dat de tijd van lange formaties die een dik en gedetailleerd coalitieakkoord opleverden, toch echt achter ons begint te liggen.

We beseffen steeds meer dat de maatschappelijke problemen te ingewikkeld zijn, om met vertrouwde middelen opgelost te kunnen worden. Dat het noodzakelijk is om samen en dwars door politieke scheidslijnen te zoeken naar die oplossingen. Geen van ons heeft die oplossing nog. Persoonlijk geloof ik dat iemand als Tjeenk Willink er wel dichtbij komt. Hij schrijft over de sterkte van onze instituties. Over de vraag hoe heldhaftig, vastberaden en barmhartig wij als burgers zijn, als mensen buiten de samenleving dreigen te vallen. Wat blijft over van onze democratische rechtstaat als feiten en waarden het afleggen tegen beelden en sentimenten? Groter denken en kleiner doen kan oplossingen bieden voor problemen die, zeker op het eerste gezicht, te groot lijken.

Gemeenten staan in de frontlinie. Een beladen woord in deze tijden van ongelofelijk verdriet en angst om het lot van Oekraïne en haar moedige inwoners. Maar ook daar staan gemeenten in de frontlinie. Met opvang in gastgezinnen, met alle hulp die zo snel op gang komt. Gemeenten hebben heel veel op hun bord liggen en het zal nog meer worden. Een nationale overheid kan het nooit alleen. Dat besef is nu nog nodig in Den Haag: dat gemeenten met liefde in die frontlinie willen staan, maar dan wel de instrumenten en het geld nodig hebben om dat te kunnen doen.

En het is nodig dat wij onze democratie goed onderhouden en koesteren. Dat begint op lokaal niveau, het dichtst bij de mensen. Die voor ons een gezicht en naam hebben, want het zijn onze inwoners. Natuurlijk zullen er altijd keuzes moeten worden gemaakt en natuurlijk zullen die ook langs politieke lijnen worden gemaakt. Dat is goed en houdt onze democratie levend. De stem van de kiezer moet altijd blijven gelden. Maar het onderhoud van onze democratie gaat over meer. Over het gezamenlijk belang dat het welzijn van een gemeenschap moet dienen.

Er komt steeds meer op het bord van de gemeente te liggen en daarmee op het bord van de raadsleden. Het is in ons aller belang dat zij de instrumenten hebben om die zware en belangrijke taken goed te kunnen vervullen: Als volksvertegenwoordiger, als controleur van het college, als kadersteller. Dat vergt vooral rolvastheid van alle onderdelen van onze lokale democratie: van de raad, van het college en van de organisatie. Onze inwoners moeten daarvan op aan kunnen. Participatie kan geen leeg begrip zijn. Het moet met vallen en opstaan worden ingevuld en getest.

Van raadsleden wordt dus rolvastheid verlangd, maar ook moed en bereidheid tot samenwerken. Moed om een goede afweging van belangen te maken, om te staan voor de keuze, om duidelijk te zijn. Bereidheid tot samenwerken om dat algemene belang optimaal te kunnen bedienen.

25 raadsleden leggen vanavond de eed of belofte af. Zij nemen daarmee een zware taak en verantwoordelijkheid op hun schouders. Zij dienen vanaf vanavond onze Grondwet en onze democratie, zij zijn onze volksvertegenwoordigers en weten dat zij daarvoor niet altijd de juiste middelen hebben. Dan is het minste dat wij kunnen doen, naast hen gaan staan, hen ondersteunen en daarmee onze democratie koesteren. Die is het meer dan waard!

Geachte raadsleden, geachte aanwezigen,

25 raadsleden zijn geïnstalleerd en samen vormen zij de gemeenteraad van onze mooie Hof. Om niet te vergeten, tussen alle drukte van het raadswerk door, hoe mooi onze Hof is, krijgen zij het nieuwe Hofmagazine en het Hofse kwartet. Trek erop uit, ga in gesprek met uw kiezers en inwoners. Wij helpen u daarbij. Heel veel succes en dank aan alle familie en vrienden die u vanaf nu best wel eens zullen gaan missen door het raadswerk. Dank en succes!

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Gemeente

Laatste Nieuws