zaterdag, 25 juni 2022
spot_img
HomeNieuwsHof van TwenteNieuwjaarstoespraak Ellen Nauta

Nieuwjaarstoespraak Ellen Nauta

Beste mensen,

Dan sta je in een lege hal waar we vorig jaar nog met de benen uithingen. Gelukkig geven tradities het niet zo gauw op, zeker niet in ons mooie Twente. Inmiddels weten we dat de midwinterhoornblazers en het carbidschieten toch het vertrouwde geluid lieten horen. Helaas ook het verboden vuurwerk. Ook de kniepertjes stonden als altijd op tafel. En bij die goede tradities hoort ook het bedanken van al die mensen die deze en andere dagen weer van ons klaarstaan en stonden: onze politie, onze brandweer, onze ambulance medewerkers, al onze medewerkers in de zorg. Laat het applaus voor hen het hele jaar door klinken, want zij verdienen onze blijvende steun. Die beperkt zich niet tot corona of tot de jaarwisseling, die moet altijd vanzelfsprekend zijn.

We sluiten met elkaar een jaar af waarin alles op losse schroeven kwam te staan. Een jaar dat begon vol ondernemerszin, een bloeiende duurzame economie en volop voorbereidingen voor de herdenking van 75 jaar bevrijding. Die voorbereiding gaf een prachtige verbinding tussen alle kernen in onze Hof te zien en smaakt hopelijk dit jaar naar meer. 22 brandweerlieden kregen een lintje dat ik nog persoonlijk mocht opspelden. En 12 lintjes werden eerst via zoom uitgereikt en vervolgens in drie sessies in ons gemeentehuis. Salut maakte een unieke vrijwilligers
dag en Beste Buurdag mogelijk. Onze vrijwilligers die zorgen dat onze tradities niet verdwijnen. Die worden voorgedragen voor lintjes, maar vaak ook niet. Die altijd doorgaan zelfs in een jaar waarin het uiterste werd gevergd van hun verbindend vermogen. Ook zij verdienen het hele jaar door ons applaus en dat mag niet verstommen.

We sluiten een jaar af dat twee gezichten had. Een enorme saamhorigheid en
een gevoel van ieder voor zichzelf. Van erkenning tot ontkenning van onze kwetsbaarheid. Van lichtpuntjes en zwarte weken. Van geloof in het goede tot geloof in complot. Voor veel mensen kwam corona angstig dichtbij, voor anderen bleef het heel ver van hun bed. Het was een jaar waarin vergeten woorden weer werden uitgesproken om uiting te geven aan ons gevoel: Verdraagzaamheid, medeleven, opoffering, onbaatzuchtigheid. Maar ook een jaar waarin we nieuwe woorden uitvonden; de 1,5 meter samenleving, zoommoe, huidhonger. En we kregen ineens blokjesverjaardagen en gingen op raamvisite.

De twee gezichten van het afgelopen jaar kenmerken de manier waarop wij omgaan met deze crisis. In een normale situatie vallen tegenstellingen minder op dan in een crisissituatie. Want dan wordt alles uitvergroot. Dan nemen we elkaar nog sneller en feller de maat en hebben om de haverklap een mening, niet gehinderd door enige kennis van zaken. En door al dat geroeptoeter heen, horen we elkaar steeds slechter. Onze Koning noemde het al. Diegenen die denken dat ze een buitenbeentje zijn omdat ze twijfelen en snakken naar doodgewone vriendelijkheid, dat zijn de onmisbare mensen. Zij zijn de zachte stemmen waarnaar we moeten luisteren.

Het afgelopen jaar heeft een zware wissel getrokken op onze samenleving. Petje af voor al die ondernemers die hun deuren moesten sluiten en hopen dat dit niet permanent zal zijn. Voor al die ouders en leerkrachten en voor al onze
jongeren. Houdt de moed er maar eens in als je nog maar zo weinig kunt doen. Petje af voor al die mensen in de zorg. Hun vermoeide en soms wanhopige gezichten zullen het gezicht van 2020 blijven. Voor onze schoonmakers die zoveel extra werk hadden. Voor alle mantelzorgers en voor al die mensen die hun ouders en geliefden moesten missen en soms niet meer terugzagen. Petje af voor alle mensen die niet bij de pakken neer gingen zitten en hun kwetsbaarheid en twijfel toonden.

Het zou zonde zijn om door te hollen naar het nieuwe jaar, zonder de lessen van het oude jaar mee te nemen. Dat geldt zeker voor de overgang van 2020 naar 2021. De crisis is nog niet voorbij, maar we kunnen alvast wel gaan leren. Wat is echt van waarde? Wat doet er echt toe? In Twente is de cultuur van verhalen nog

sterk. Worden oude woorden nog gebruikt. Zijn de tradities nog verankerd. Gaat passie hand in hand met nuchterheid. Laat dat ons tot voordeel zijn. Juist nu wanneer een groot beroep wordt gedaan op onze saamhorigheid, op onze gemeenschap.

We sloten het oude jaar in crisis af. Dat geldt ook voor onze eigen gemeente. Op een dergelijke manier te worden gehackt is ontwrichtend. Maar we krabbelen op dankzij de inzet van onze mensen die er zo hard aan trekken, dankzij de hulp uit heel Twente en zelfs uit Rotterdam en Den Haag. Petje af voor jullie allemaal. En we zullen onze inwoners blijven bedienen, misschien in de komende maanden niet altijd zoals we zouden willen, maar wel zoals we kunnen. Want de dienstverlening aan u staat voorop en blijft dat staan.

Er zijn voldoende lichtpuntjes. Hof van Twente bestaat dit jaar 20 jaar. En ondanks alle beperkingen zullen we dat op gepaste wijze vieren. En ik droom ervan dat we elkaar weer zullen zien bij onze Hoffeesten. We hebben twee unieke duurzame scholen in Delden en Markelo die nu al in de prijzen vallen en dan praten we niet eens over een zekere supermarkt in Goor. We kunnen samen met onze inwoners gaan ontwikkelen op het TSB terrein. We zijn financieel nog gezond, al kost ons dat steeds meer moeite en zal de lobby richting Den Haag volop moeten doorgaan. In het belang van een leefbaar platteland gaan we verder met de leaderprojecten en zetten we onze Europese lobby voor meer fondsen voor het platteland voort. En

als NPO 1 uitzendt dat Hof van Twente een bijzonder en vruchtbaar contact met de boeren heeft, dan weten wij allang dat dit een wezenlijk onderdeel is van wie wij zijn als gemeente. Hofmarketing blijft aan de weg timmeren om onze Hof de meest aantrekkelijke gemeente voor wonen, werken en recreëren te maken. En we hebben dan zoveel: onze landgoederen, unieke ondernemingen, prachtige natuur en vooral unieke inwoners, onze ambassadeurs.

We beginnen het nieuwe jaar vol goede zin. Want we hebben zo ontzettend veel om voor te gaan. Zolang we de tijd nemen om naar elkaars verhalen te luisteren, om elkaars meningen te horen, om met elkaar te zoeken naar oude beproefde en nieuwe uitnodigende wegen. Laten we met elkaar afspreken dat we ook luisteren naar de zachte stemmen. Dat we elkaar niet de maat nemen. Dat we onze eigen kwetsbaarheid niet verhullen, maar durven te twijfelen. Dan weet ik zeker dat dit nieuwe jaar een goed jaar zal worden. Waarin wij met elkaar de Hoffelijke schouders eronder zullen blijven zetten.

Ik wens u mede namens ons College en ons huis een gezond, verdraagzaam en creatief jaar toe.

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Laatste Nieuws

Lifestyle