dinsdag, 5 juli 2022
spot_img
HomeNieuwsMarkeloOntwerp herinrichting Grotestraat Markelo definitief

Ontwerp herinrichting Grotestraat Markelo definitief

Hof van Twente – Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp vastgesteld voor de herinrichting van het deel van de Grotestraat in Markelo, dat ligt tussen ‘Het Beaufort’ en de kruising met de Bergweg.
In de komende periode worden de voorbereidingen getroffen om de werkzaamheden aan te besteden zodat de uitvoering in september 2021 kan starten.

Met de herinrichting van de Grotestraat wordt het gedeelte tussen de Bergweg en Het Beaufort heringericht. In het ontwerpproces destijds is gekeken naar het totaal-aanzicht voor het centrumgebied. Essentieel was het streven om alle openbare ruimten in het centrum met elkaar te verbinden. De huidige inrichting tussen Bergweg en Tolweg is als referentiebeeld gebruikt: gebakken rode klinkers van gevel tot gevel en zwarte parkeervakken. Door dit ook toe te gaan passen voor het gedeelte tussen de Bergweg en ‘Het Beaufort’ in de Grotestraat, ontstaat straks één samenhangend dorpshart met rust in uitstraling en materialen.
Vanaf de Tolweg tot aan de kruising met de Prinses Beatrixstraat worden eveneens alle lichtmasten vervangen door lichtmasten van hetzelfde type om deze eenheid door te trekken; op dezelfde manier als dat voor de bestrating straks gebeurt.

In combinatie met deze herinrichting heeft het college eerder al besloten om, in het kader van klimaatadaptatie, het project uit te breiden met het aanbrengen van een hemelwaterriool. Dit riool is een belangrijke hoofd-hemelwaterafvoerstructuur waar omliggende wijken op aan kunnen sluiten. Het overtollige hemelwater, dat niet kan infiltreren, kan op die manier afgevoerd worden naar het oppervlaktewater.

De werkzaamheden starten naar verwachting in september 2021. Het werk zal gefaseerd worden uitgevoerd. Over de fasering van de uitvoering zal de gemeente de komende periode nog met de klankbordgroep in gesprek gaan. In deze klankbordgroep zijn onder andere bewoners en ondernemers van de Grotestraat vertegenwoordigd. De verwachting is dat de uitvoering tot ongeveer januari/ februari 2022 duurt, mede afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden.

Meer informatie

Contactpersoon is de projectleider uitvoering: M. Harbers. Martijn is tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op m.harbers@hofvantwente.nl

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Laatste Nieuws

Lifestyle