vrijdag, 30 september 2022
spot_img
HomeGemeenteOntwerp woonrijp maken Heeckeren, fase 1A definitief

Ontwerp woonrijp maken Heeckeren, fase 1A definitief


Het college van burgemeester en wethouders heeft het ontwerp vastgesteld voor het
woonrijp maken van het laatste gedeelte van de wijk Heeckeren, fase 1A, in Goor. In
de komende periode worden de voorbereidingen getroffen zodat de uitvoering in
maart 2022 kan starten.
Begin 2021 zijn de voorbereidingen getroffen voor het woonrijp maken van het laatste gedeelte van de wijk Heeckeren, fase 1A. Hiervoor is een ontwerp opgesteld. Dit ontwerp heeft in de periode van 8 februari tot en met 3 maart 2021 ter inzage gelegen. Op deze ter inzagelegging zijn 33 reacties binnengekomen. Het merendeel van de mensen die hebben gereageerd wil graag dat de bouwweg naar bedrijventerrein Zenkeldamshoek wordt omgezet naar een voet-/fietspad. Daarmee blijft de verbinding tussen de wijk en het industrieterrein in stand. In het aangepaste ontwerp is dit voet-/fietspad nu opgenomen.
Wij concluderen dat het ontwerp nu op hoofdlijnen gedragen wordt. Wij gaan daarom
beginnen met de uitvoering van het woonrijp maken. Het college van burgemeester en wethouders heeft het aangepaste ontwerp inmiddels vastgesteld; dat is hiermee definitief.
Het definitieve ontwerp is in te zien op de website van de gemeente: www.hofvantwente.nl. Daar is ook een overzicht te zien is van de binnengekomen reacties. Wij werken nu aan de voorbereidingen voor het woonrijp maken. Met het woonrijp maken worden de wegen, uitritten en trottoirs aangelegd, wordt verlichting (bij)geplaatst en worden de wadi’s, daar waar nodig, opnieuw geprofileerd. Met het woonrijp maken is Heeckeren, fase 1A, afgerond en komt daarmee in een beheerfase terecht. Inmiddels zijn alle kavels in fase 1A uitgegeven. Enkele woningen moeten nog worden (af)gebouwd.
De werkzaamheden voor het woonrijp maken starten naar verwachting in maart 2022. De verwachting is dat de uitvoering ongeveer 2 maanden duurt, mede afhankelijk van het weer en andere onvoorziene omstandigheden. Over de precieze planning volgt te zijner tijd meer informatie.
Meer informatie
Contactpersoon voor deze werkzaamheden is de projectleider uitvoering: Martijn Harbers. Martijn is tijdens kantoortijden bereikbaar op telefoonnummer 0547-858585 of per email op m.harbers@hofvantwente.nl

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Gemeente

Laatste Nieuws