donderdag, 30 maart 2023
spot_img
HomeZorgStichting Kanjers Hof van Twente, voor en door mensen met kanker

Stichting Kanjers Hof van Twente, voor en door mensen met kanker

Hof van Twente – Op vrijdag 4 juni jl. is de akte van oprichting van Stichting Kanjers Hof van Twente officieel getekend bij Rouwenhorst Netwerk Notarissen. Deze stichting, een initiatief van Marloes Altena, Miriam Veldhuis, Renate Kelderman en Immy Morsink, gaat zich inzetten om een laagdrempelige ontmoetingsplek te creëren voor mensen die kanker hebben, hebben gehad of voor hun naasten. Het doel van deze stichting is het met elkaar in contact brengen van mensen met kanker om ervaringen en gevoelens te (kunnen) delen, informatie uit te wisselen of informatie te verstrekken door het organiseren van thema-ochtenden of -avonden, maar ook het organiseren van ontspannende activiteiten.

 Hoe het begon

Marloes en Immy ontmoetten elkaar bij de prikpost om bloed te prikken, nadat zij beide diagnose kanker hadden gekregen. Uit het contact en een gezamenlijke behoefte ontstond het idee een lotgenotencontact te willen opzetten. Deze was er nog niet in Hof van Twente. “Mensen met kanker lijden verlies op allerlei vlakken”, vertelt Marloes. “Er zijn verschillende dingen die gaan spelen: emoties, gevoel van verlies van eigen waarde, onzekerheid, beperkingen. Kortom: de wereld staat stil. Vanuit onze eigen ervaring bij alles wat er kan spelen rondom kanker ontstond het initiatief om deze stichting in het leven te roepen.” Als geen ander weten zij hoe het is om te leven met kanker en ervaren het grijze gebied tussen formele en informele zorg. “Op het moment dat de diagnose er is”, vertelt Renate Kelderman, ook getroffen door kanker, “leven er legio vragen als hoe ga je om met je ziekte? Hoe pak je sport, werk of gezinsleven weer op? En als dat niet meer kan, wat dan? Welke zorg is er nog meer.” Precies daarvoor is de Stichting Kanjers Hof van Twente. Renate maakt ook deel uit van de Nederlandse Federatie van Kankerverenigingen, die streeft naar een betere kwaliteit van leven, van zorg en betere toegang tot zorg voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. Het ziekenhuis is vooral gericht op de medische behandeling, voor de overige vragen is weinig ruimte en daar ben je ook nog niet zo mee bezig als je volop in de behandelingen zit. Er rijzen vragen als ‘kan ik nog wel op vakantie, wat als ik niet meer kan werken, hoe kom ik weer in beweging en kun je wel of niet een hypotheek afsluiten? In het ziekenhuis word je geholpen, geadviseerd en begeleid vooral op de medische keuzes, de rest is een grote zoektocht weet het drietal uit ervaring. “Maar ook voor partners en eventuele kinderen is het zwaar” weet Immy. “De onzekerheid van en onwetendheid over kanker trekt een wissel op het hele gezin.”

Miriam Veldhuis, integraal holistisch massagetherapeut in haar praktijk InnerFlow in Delden, was enthousiast over dit initiatief en besloot toe te treden tot het bestuur. Zij is bovendien gespecialiseerd in het geven van massages bij kanker en ontmoet daardoor mensen met kanker. Zij heeft kennis en expertise in massage en begeleiden van mensen met kanker maar voelt zich vooral ook als mens betrokken en draagt graag haar steentje bij.

Koffie-inloop ’t Doesgoor vanaf 1 september

Stichting Kanjers Hof van Twente organiseert vanaf woensdag 1 september aanstaande  koffie-inloopochtenden van 10.00 tot 12.00 uur voor lotgenoten bij ’t Doesgoor in Goor. Vooralsnog is dat wekelijks op de woensdagen. De intentie is dan een platform te bieden aan mensen met kanker en hun naasten om naast het delen van ervaringen ook een inspiratiebron te kunnen zijn. Wat heeft Hof van Twente allemaal te bieden aan (complementaire) zorg, hulp, mogelijkheden en opvang? Maar ook: wat kunnen we leren van elkaar en er is ook zeker aandacht voor gezelligheid en succesverhalen. “De kans dat het wel goed gaat, bestaat ook”, zegt Marloes. Een keer per maand wil de stichting ook themabijeenkomsten organiseren, waarbij ze de verschillende kernen van de Hof zal aandoen. Voorbeelden van thema’s zijn: samen beslissen in de spreekkamer, massage bij kanker, verzekeringen/hypotheken, huidverzorging enzovoort.

Vrijwilligers en bestuursleden gezocht 

Stichting Kanjers Hof van Twente is op dit moment afhankelijk van donaties om haar voorgenomen initiatieven te kunnen financieren. Er wordt nagedacht over mogelijkheden en op te zetten acties om gelden te verzamelen. Mocht u Stichting Kanjers Hof van Twente een warm hart toe dragen en nu al willen steunen, dan kan gedoneerd worden op rekeningnummer NL02RABO0368584887 ten name van M. Altena, o.v.v. Stichting Kanjers Hof van Twente. Ideeën en suggesties in welke vorm dan ook om de stichting te kunnen exploiteren zijn welkom, evenals vrijwilligers, die bij de koffie-ochtenden aanwezig willen zijn. Ook zoekt het huidige bestuur nieuwe bestuursleden! Wilt u meer weten over de koffie-ochtenden of thema-avonden? Of kunt of wilt u iets voor de stichting betekenen? Mail dan naar kanjershofvantwente@gmail.com. Verdere informatie en ontwikkelingen zijn te volgen via berichtgeving in het Hofweekblad.

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Zorg

Laatste Nieuws