zondag, 5 februari 2023
spot_img
HomeGemeenteToespraak van de burgemeester

Toespraak van de burgemeester

Vanwege Corona was het ook dit jaar niet mogelijk de gebruikelijke stille tochten en herdenkingsplechtigheden in onze kernen te houden op 4 mei. Hieronder leest u de toespraak van burgemeester Nauta die door middel van een videoboodschap op 4 mei is gedeeld. De video met daarin ook bijdragen van inwoners is terug te zien op www.hofvantwente.nl.

Dodenherdenking 4 mei 2021

Vandaag herdenken wij dat het 76 jaar geleden is dat Nederland werd bevrijd. In het Oosten kon de vrijheid al iets eerder worden beleefd: op 1 april in Diepenheim, Op 4 april in Delden en op 8 april in Markelo en Goor. Er kwam een einde aan vijf lange jaren van onvrijheid, van onderdrukking en van onbeschrijfelijk leed. In Nederland, In Europa en ver daarbuiten werd uitgedragen dat dit nooit meer mocht gebeuren. Gelukkig is dat tot op de dag van vandaag het geval in ons land en in Europa, althans het grootste deel daarvan. Maar in veel landen is onvrijheid en onderdrukking een wezenlijk onderdeel van het dagelijkse leven. Mensen vluchten voor oorlog, voor hongersnood en voor vervolging. Wij kunnen veel van hen opvangen en veiligheid bieden in onze vrije landen. En het is goed dat wij hun verhaal horen. Om ons telkens te beseffen hoe waardevol onze vrijheid is.

Vrijheid betekent voor ieder mens iets anders. Voor de een betekent het vooral de vrijheid van meningsuiting, voor de ander de vrijheid om te kunnen en mogen zijn wie je bent. Voor weer een ander is de vrijheid van beweging van wezenlijk belang en voor een ander is dat de geloofsvrijheid. Juist die verschillende belevingen van vrijheid, maken een gesprek daarover vaak zo lastig. En we weten wel dat de vrijheid van de een, de vrijheid van de ander kan beperken, maar voelen dat toch niet altijd zo.

In het afgelopen jaar zijn wij getroffen door een wereldwijde pandemie. Onze vrijheden zijn beperkt op een manier die we sinds de oorlog nog niet hebben meegemaakt. Slechts heel weinigen zullen zich de avondklok tijdens de oorlog nog herinneren, maar diegenen die dat wel doen, geven aan dat de avondklok tijdens de pandemie niet vergelijkbaar is. Wij leven immers een vrij land, waar overtreding van een avondklok niet leidt tot langdurige vrijheidsberoving, mishandeling of erger. Dat klonk eigenlijk ook door in de reacties van jongeren op de oproep van mijnheer Hoek om nog even vol te houden. De jongeren begrepen die oproep heel goed en hadden daar ook begrip voor, maar gaven wel aan dat het wel heel moeilijk was om niet meer bij elkaar te mogen komen omdat er een onzichtbaar virus rondwaarde en niet omdat het oorlog was.

Vrijheid en de beroving van vrijheid wordt verschillend beleefd door iedereen. Feitelijk zorgt de bestrijding van de pandemie met name voor de beperking van onze bewegingsvrijheid. Onze vrijheid om te denken en te zeggen wat we willen is niet beperkt. Onze denker des Vaderlands Daan Rovers zegt het als volgt:

“Zo lang deze vrijheid van spreken en denken gepaard gaat met de principiële gelijkheid van alle burgers blijft het fundament van onze vrije samenleving overeind. Dat is het cruciale verschil tussen deze crisis en een bezetting.”

Misschien helpt het ons om dat wezenlijke verschil tussen de situatie tijdens een oorlog en onze huidige situatie te blijven zien en bedenken. Misschien helpt dat ons om begrip te hebben en vooral ook geduld. Om jongeren te helpen als ze het er moeilijk mee hebben, om ouderen te helpen als ze zich eenzaam voelen, om elkaar minder snel de maat te nemen, om er voor elkaar te zijn en onze korte lontjes te beheersen.

En vooral om ons te beseffen dat onze vrijheid om te denken en te spreken ons niet is afgenomen. Dat we deze kunnen gebruiken om elkaar te helpen in een periode die voor iedereen moeilijk is. Om te beseffen dat onze vrijheid kwetsbaar en kostbaar is en de moeite waard om elke dag opnieuw te koesteren en te beschermen.

76 jaar na de bevrijding is het onze taak om de fakkel over te nemen van diegenen die dat niet langer kunnen. Om die herinnering aan de oorlog levend te houden voor generaties na ons. Zodat mensen niet voor niets zijn gestorven, zodat soldaten niet voor niets hebben gevochten. Die fakkel hebben we vandaag stevig vast en moeten we blijven vasthouden en brandend houden.

Daarbij helpen de verhalen van veteranen en van vluchtelingen. Zij zullen die juist vandaag met ons delen.

Hof van Twente, 4 mei 2021

Ellen Nauta-van Moorsel, burgemeester

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Gemeente

Laatste Nieuws