zondag, 4 december 2022
spot_img
HomeCultuurUit het Twickelblad Archief (51): Noord-oostelijke verbinding Betuweroute vormt bedreiging voor Twickel

Uit het Twickelblad Archief (51): Noord-oostelijke verbinding Betuweroute vormt bedreiging voor Twickel

Het Hofweekblad publiceert af en toe een oud artikel uit het rijke archief van het Twickelblad, een gezamenlijke uitgave van Stichting Twickel en de Vereniging Vrienden van Twickel. Het verschijnt vier keer per jaar. Abonneren kan door lid te worden van de VVT: zie www.vriendenvantwickel.nl.

Dit keer een artikel uit Twickelblad nummer 2, 1996 pagina 3

Meeste tracé-varianten over of direct langs landgoed

De hoofdtak Betuweroute tussen Rotterdam en Arnhem/Zevenaar riep heftig maatschappelijk verzet op in gemeenten langs de route in Zuid-Holland, de Betuwe en in de Liemers.
Met de nodige aanpassingen stemden kabinet en parlement in met de aanleg nadat op tal van plaatsen extra voorzieningen ter voorkoming van overlast en land- schappelijke aantasting werden getroffen. Onderdeel van de beslissing was de aanleg
van een zuidelijke en noordelijke aftakking, waarvan de tracé-studies snel op de aanleg Betuwelijn zouden moeten aansluiten.

Vrijwel alle tracé-alternatieven in de onlangs verschenen Startnotitie Noord-oostelijke verbinding, ook bekend als NoordtakBetuwelijn ofTwenteroute, vormen een bedreiging voor landgoed Twickel. Het gaat daarbij zowel om de Gelderse als Twentse bezittingen.

Hele verhaal lezen? Klik hier

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Cultuur

Laatste Nieuws