woensdag, 5 oktober 2022
spot_img
HomeNieuwsHof van TwenteVrijwillige kavelruil ‘Twentse Maat’

Vrijwillige kavelruil ‘Twentse Maat’

Meer mogelijkheden voor kavelruil in Twente

Met vrijwillige kavelruil wordt de positie van de landbouw versterkt. Er kan efficiënter gewerkt worden door grotere huiskavels te realiseren en minder veldkavels. Afstanden worden verkort en er zijn meer mogelijkheden om de koeien te laten weiden. Omdat er dan minder landbouwverkeer rijdt zorgt dit voor een kostenbesparing door efficiënte inzet van machines, dus lagere brandstofkosten. Ook verbetert het de verkeersveiligheid en leefbaarheid van ons buitengebied. Met het project Twentse Maatkunnen nieuwe verkavelingsprojecten worden opgezet of lopende projecten ondersteund.

In Twente zijn lokaal al diverse verkavelingsprojecten uitgevoerd (bijvoorbeeld in Diepenheim). Ook lopen nog projecten, bijvoorbeeld in Rijssen-Holten, Markelo en Albergen. Het project ‘Twentse Maat’ dat door Europa en Provincie Overijssel wordt gefinancierd geeft ruimte om nieuwe verkavelingsprojecten op te zetten. Ook is het mogelijk om lopende projecten te ondersteunen.

In gesprek met de kavelruilcommissie

Er is een kavelruilcommissie samengesteld met een drietal melkveehouders uit Twente. Deze commissie wil graag in gesprek met betrokkenen bij bestaande initiatieven of plannen. Maar voor nieuwe ideeën of initiatieven is ook ruimte. Daarvoor kan men zich melden bij één van de drie commissieleden (zie gegevens onderaan).

Doel van Twentse Maat

Hoofddoel is een verbetering van de verkaveling voor de landbouw. Waar mogelijk wordt ook verbinding gelegd met opgaven op het gebied van bijvoorbeeld water en gebiedsgerichte aanpak stikstof of mogelijkheden om te extensiveren (bijvoorbeeld nabij natuurgebieden). Er is ook ruimte vrijgemaakt om ruilgrond te verwerven, dat is de ‘smeerolie’ om ruilplannen te maken. In dat verband kunnen agrariërs zich ook vrijblijvend melden als ze nadenken om misschien te gaan stoppen of afbouwen. Voor het maken van ruilplannen worden kosten als notaris- en kadasterkosten en bemiddeling gedekt.

Meer informatie?
Bel dan met één van de commissieleden: Wilfred Stegeman, Rijssen (0613592989) Stefan Weersink, Reutum (0650541728) of Henk Aapol (0630061225) of met projectleider Wilco Pasman (06-28199669)

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Laatste Nieuws

Lifestyle