woensdag, 8 februari 2023
spot_img
HomeGemeenteZeven inwoners Hof van Twente ontvangen Koninklijke onderscheidingen

Zeven inwoners Hof van Twente ontvangen Koninklijke onderscheidingen

Hof van Twente – In de gemeente Hof van Twente hebben dinsdag 27 april zeven inwoners te horen gekregen dat ze een koninklijke onderscheiding ontvangen. Ze werden verrast en gedecoreerd door burgemeester Ellen Nauta-van Moorsel.

Mevrouw K. (Ineke) Derks Boere uit Goor

Mevrouw Derks Boere is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Sinds de oprichting van de Vereniging Wereldwinkel Goor in 1988 is zij daar vrijwilligster. In 2016 trad zij toe tot het bestuur. In 1994 werd zij voor de Partij van de Arbeid gekozen in de gemeenteraad van de voormalige gemeente Goor. In 1998 werd zij niet herkozen maar is als burgerlid nog een aantal jaren actief gebleven. En tot op heden is zij een trouw en ervaren stembureaulid.

Mevrouw Derks Boere is ook lid van de Vereniging Goor-Kiev Pechersk, tegenwoordig Vereniging Hof van Twente-Kiev Pechersk. Bij diverse uitwisselingen heeft zij gasten uit Kiev thuis ontvangen en hen voor meerdere dagen een slaapplek geboden. In de periode 2010 tot 2013 was mevrouw als frontofficemedewerkster verbonden aan de VVV Hof van Twente, locatie Goor.

In de periode 2011 tot 2018 was zij als kerkwacht vrijwilligster bij de Petrus en Pauluskerk in Goor. In 2016 trad mevrouw toe tot de klachtencommissie van CarintReggeland. Ook na het samengaan van CarintReggeland, TriviumMeulenbeltZorg en ZorgAccent Almelo is zij als lid van de (gezamenlijke) klachtencommissie actief gebleven.

Bovendien is zij al 12 jaar actief als vrijwilliger bij de jaarlijkse Fiets4daagse Hof van Twente, collecteert zij trouw voor het Longfonds en was in het verleden ook actief als vrijwilliger bij het Nivon, afdeling Goor.

Mevrouw H.H. (Diki) Hollander-Kevelham uit Markelo 

Mevrouw Hollander-Kevelham is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Op 4 april 1977, behaalde zij haar eerste EHBO-diploma en werd lid van de lokale EHBO-vereniging Markelo-Diepenheim. Sinds 2007 maakt zij deel uit van het bestuur van de vereniging en vervult de rol van coördinator dienstverlening.

Mevrouw Hollander is altijd aanwezig bij (herhalings-)lessen en examens en heeft bovendien jeugd-EHBO-lessen verzorgd op de basisscholen in Markelo. In 1981 heeft zij zich aangemeld als vrijwilliger voor de ambulancedienst. Stichting Franje mag voor het tweejaarlijkse Zomercafé nog altijd een beroep op mevrouw Hollander doen. 

Sinds 1990 beschikt zij ook over het diploma voor LOTUS-vrijwilliger en in 1994 behaalde zij de bevoegdheid om zelf ook de trainingen te mogen verzorgen. In dat jaar trad zij ook toe tot het bestuur van LOTUS-vereniging De IJsselstreek en vanaf 2018 heeft zij het penningmeesterschap op zich genomen.

 

Mevrouw M.G.T. (Maria) Kogelman uit Goor

Mevrouw Kogelman is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

In het jaar 1991 werd in Goor de Stichting Leendert Vriel opgericht. Mevrouw Kogelman is vrijwilligster van het eerste uur. Zij biedt al 30 jaar hulp aan (families van) patiënten die in hun laatste levensfase zijn beland.

Om als vrijwilliger aan de stichting, die inmiddels is gefuseerd met de afdeling Delden tot Stichting Leendert Vriel Hof van Twente, verbonden te kunnen zijn en blijven, volgt ze regelmatig trainingen en bezoekt bijeenkomsten met alle vrijwilligers om ervaringen te delen, te leren van elkaar maar ook om een luisterend oor te vinden en te bieden aan elkaar. 

Ook heeft mevrouw Kogelman zich gedurende 20 jaar ingezet als vrijwilligster in Verzorgingshuis De Stoevelaar in Goor, waar zij zich met allerlei hand- en spandiensten heeft ingezet voor de bewoners en daarmee de zorgmedewerkers heeft ontlast. Zij wordt ook wel ‘Maria moeder Theresa’ genoemd vanwege haar lieve en zorgzame karakter.

Mevrouw J.W. (Diny) van der Kolk uit Diepenheim 

Mevrouw Van der Kolk is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Sinds 1984 is zij lid van de Nederlands Hervormde Gemeente Diepenheim, thans Protestantse Kerk Nederland. In verschillende functies heeft zij zich al die jaren verdienstelijk gemaakt. In uw tweede periode als kerkenraadslid en ouderling nam zij het secretariaat op zich, Scriba zoals dat heet.

In 1984 werd zij ook lid van de Folkloristische dansgroep De Stedeker Daansers. Gedurende 12 jaar heeft zij het secretariaat van de vereniging gevoerd. Daarnaast was zij secretaris van de commissie die de internationale folkloristische festivals in Diepenheim organiseerde.

Ook zet mevrouw Van der Kolk zich al jaren in voor jaarlijkse Fancy Fair waarvan de opbrengst ten goede komt van het onderhoud van de Diepenheimse Johanneskerk. Sinds de opening in 2006 van het Oranjemuseum in Diepenheim fungeert zij daar als gastvrouw.

En sinds 2007 is mevrouw ook vrijwilligster voor het Rolstoelwandelproject van het toenmalige Rode Kruis Hof van Twente, nu Stichting Franje. Ook voor deze stichting is zij vrijwilligerswerk blijven verrichten. Daarnaast heeft zij van 2014 tot 2019 als gastvrouw binnen Cultuurcentrum de Pol gefunctioneerd.

De heer W. (Wim) Schultze uit Delden

De heer Schultze is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Hij is trouw lid van de Deldense Protestantse gemeente en op meerdere gebieden spant hij zich voor deze gemeenschap in. Zo draagt hij al ruim 20 jaar een steentje bij aan de inzameling van oud papier in een deel van Delden waarvan de opbrengt ten gunste van de kerk komt. De laatste jaren stuurt de heer Schultze de onderhoudsploeg aan die het onderhoud van de tuin rondom de kerk verzorgd.

Ook kan de organisatie van de jaarlijkse kerstmarkt en Drie Koningen Wandeling altijd een beroep op hem doen.

Tevens is meneer vrijwilliger bij de Stichting Houtzaagmolen Twickel in Delden waar hij met zijn technische kennis een waardevolle bijdrage levert aan de instandhouding van de molen.

In zijn directe woonomgeving toont hij samen met zijn echtgenote het Twentse Noaberschap. Hij houdt bij afwezigheid van buurtbewoners een oogje in het zeil, neemt kleine onderhoudswerkzaamheden voor zijn rekening en kijkt u om naar bewoners die de wijk hebben moeten verruilen voor het verpleeg- of verzorgingshuis.

Bovendien is hij een trouw collectant voor het Fonds Gehandicaptensport en het Prinses Beatrix Spierfonds.

De heer H.A. (Harrie) Alberts uit Diepenheim

De heer Alberts is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Hij is trouw lid van de Protestantse Kerk Nederland in Diepenheim, voorheen de Nederlands Hervormde Gemeente. In 1982 nam hij voor de eerste keer zitting in de Kerkenraad, deels als praeses. In 1993 volgde een periode van drie jaar als praeses en in 2001 opnieuw een periode van zeven jaar als kerkenraadslid.

Sinds een jaar of tien zet hij zich als ‘bijzonder ouderling’ in voor de kerkgemeenschap. Een aantal keren was hij voorzitter van de ‘beroeping-commissie’.

In 2012 respectievelijk 2014 heeft de heer Alberts zijn schrijversbijdrage geleverd aan ‘De geschiedenis van de Johanneskerk’ en de ‘Canon van Diepenheim’.

Sinds 1996 is hij betrokken bij de Fancy Fair ten bate van het onderhoud van de Johanneskerk.

Sinds 1990 bekleedt hij ook diverse functies binnen de IVN Diepenheim zoals gids. Werkzaamheden bestaan uit het knotten van wilgen en het onderhouden van de Vlindertuin en een stukje natuur op het Landgoed Nijenhuis. Bestuurlijk heeft hij een waardevolle bijdrage geleverd in de periode 2010 tot en met 2016.

In 2006 opende het Oranjemuseum in Diepenheim voor het eerst haar deuren en meneer is vrijwilliger van het eerste uur.

In zijn werkzame leven is hij 20 jaar werkzaam geweest voor het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Van 2004 tot 2010 in de functie van senior beleidsmedewerker. Zijn toenmalig leidinggevende benoemt zijn onvermoeibare inzet, kennis, netwerk, onderhandelingsvaardigheden en lange adem die uiteindelijk mede tot realisatie van natuurgebied Het Renkums Beekdal heeft geleid.

Sinds 2009 vervult de heer Alberts niet alleen een zetel vanuit Natuurterreinen in het Algemeen Bestuur van voorheen Waterschap Regge en Dinkel, tegenwoordig Waterschap Vechtstromen, maar maakt hij ook deel uit van de Adviesraad van Vereniging Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer ‘t Onderholt en het bestuur van Stichting Marke Gorsselse Heide. In de jaren daarna sloot hij zich aan bij respectievelijk PUM Netherlands Senior Experts (2012), Natuurmonumenten (2014) en Stichting Samen voor het Nationaal Park De Sallandse Heuvelrug (2016). Al deze organisaties waarderen en roemen hem om zijn deskundigheid en competenties.

De heer R. (Rob) Rohaan uit Diepenheim

De heer Rob Rohaan is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Vanwege familieomstandigheden vindt de uitreiking op een later moment plaats. Hierover leest u te zijner tijd meer in deze krant.

Nieuwstip of nieuwe informatie?

Tip onze redactie via een WhatsApp-bericht: 06 11 43 55 22

Gemeente

Laatste Nieuws